Snipperlocaties 2016

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Heerlen Dossier NL.IMRO.0917.BP050900W000001 Dossierstatus in voorbereiding Identificatie NL.IMRO.0917.BP050900W000001-0401 Planstatus vastgesteld Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 14.522 100%

Enkelbestemming m2 %
- Groen (art. 3) 9.608 66,16%

- Maatschappelijk (art. 4) 2.791 19,22%

- Natuur (art. 5) 1.440 9,92%

- Verkeer - Wegverkeer (art. 6) 345 2,38%

- Wonen (art. 7) 337 2,32%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Archeologie 3 (art. 8) 1.374 9,46%
- Waarde - Archeologie 4 (art. 9) 10.432 71,84%
- Waarde - Archeologie 5 (art. 10) 3.128 21,54%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Mijnmuseumpad