Bestemmingsplan Centrum

Bestemmingsplan Centrum heeft op 21-05-2013 de status vastgesteld gekregen door Maastricht.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image

Bestemmingsrapport

 7.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 7.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

product-image

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen? Wil je jouw huis energiezuinig maken? Start jouw bouwplan met een goede voorbereiding.

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen? Wil je jouw huis energiezuinig maken? Start jouw bouwplan met een goede...

product-image

Woningpakket

 39.99

Woning kopen of verkopen? Nu alles wat je nodig hebt in 1 pakket! Profiteer van de pakketkorting en betaal 39,93 in plaats van 79,39....

Woningpakket

 39.99

Woning kopen of verkopen? Nu alles wat je nodig hebt in 1 pakket! Profiteer van de pakketkorting en betaal...

product-image

Makelaarspakket

 12.49

Doe de snelle woning check. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel een beeld te vormen van een adres...

Makelaarspakket

 12.49

Doe de snelle woning check. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel...

product-image

Maatvoering Perceel

 54.99

Indicatie van de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale grens tot de bebouwing.

Maatvoering Perceel

 54.99

Indicatie van de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale...

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie

Naam overheid
Dossier
NL.IMRO.0935.bpCentrum
Dossierstatus
deels onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.0935.bpCentrum-vg01
Planstatus
vastgesteld

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage %
Bestemmingsplangrens 2.550.032 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Bedrijf 200.160 7,85%
- Bedrijf (art. 3) 200.160 7,85%
Centrum 261.339 10,25%
- Centrum (art. 4) 261.339 10,25%
Cultuur en ontspanning 4.101 0,16%
- Cultuur en ontspanning (art. 5) 4.101 0,16%
Detailhandel 26.346 1,03%
- Detailhandel (art. 6) 26.346 1,03%
Gemengd 240.717 9,44%
- Gemengd - 1 (art. 7) 217.119 8,51%
- Gemengd - 2 (art. 8) 23.598 0,93%
Groen 163.398 6,41%
- Groen (art. 9) 163.398 6,41%
Horeca 10.822 0,42%
- Horeca (art. 10) 10.822 0,42%
Kantoor 16.899 0,66%
- Kantoor (art. 11) 16.899 0,66%
Maatschappelijk 221.252 8,68%
- Maatschappelijk (art. 12) 221.252 8,68%
Verkeer 756.394 29,66%
- Verkeer (art. 13) 45.782 1,80%
- Verkeer - Railverkeer (art. 14) 234.684 9,20%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 15) 475.928 18,66%
Water 311.030 12,20%
- Water (art. 16) 311.030 12,20%
Wonen 337.573 13,24%
- Wonen (art. 17) 337.573 13,24%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Leiding 75.239 2,95%
- Leiding - Gas (art. 18) 45.547 1,79 %
- Leiding - Riool (art. 19) 7.419 0,29 %
- Leiding - Water (art. 20) 22.273 0,87 %
Waarde 2.550.032 100,00%
- Waarde - Maastrichts Erfgoed (art. 21) 2.550.032 100,00 %
Waterstaat 319.648 12,54%
- Waterstaat - Beschermingszone waterkering (art. 22) 11.958 0,47 %
- Waterstaat - Stroomvoerend rivierbed (art. 23) 295.761 11,60 %
- Waterstaat - Waterkering (art. 24) 3.767 0,15 %
- Waterstaat - Waterlopen (art. 25) 8.162 0,32 %

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage %
Geluidzone 1.203.755 47,21%
- geluidzone - industrie (art. 29) 1.203.755 47,21 %
Milieuzone 135.418 5,31%
- milieuzone - geurzone (art. 29) 5.708 0,22 %
- milieuzone - gezoneerd bedrijventerrein (art. 29) 129.710 5,09 %
Overig 1.489.081 58,39%
- other: Horeca-horecaconcentratiegebied (B) (art. 29) 19.167 0,75 %
- other: Horeca-overig Centrum (C) (art. 29) 1.139.416 44,68 %
- other: Horeca-winkelgebied (A) (art. 29) 119.714 4,69 %
- other: Horeca-woongebied (D) (art. 29) 210.784 8,27 %
Veiligheidszone 10.274 0,40%
- veiligheidszone - externe veiligheid (art. 29) 3.207 0,13 %
- veiligheidszone - lpg (art. 29) 7.067 0,28 %
Vrijwaringszone 142.624 5,59%
- vrijwaringszone - spoor (art. 29) 54.685 2,14 %
- vrijwaringszone - vaarweg (art. 29) 87.939 3,45 %
Wro-zone 3.864 0,15%
- wro-zone - wijzigingsgebied (art. 3) 3.864 0,15 %