Bestemmingsplan Grensmaas 2018

Bestemmingsplan Grensmaas 2018 heeft op 29-01-2019 de status vastgesteld gekregen door Maastricht.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image

Bestemmingsrapport

 7.99

Snel een bestemmingsplan inzien voor een specifiek adres of perceel inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 7.99

Snel een bestemmingsplan inzien voor een specifiek adres of perceel inclusief bouw – en gebruiksregels.

Meer info Bestellen
product-image

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen?  Start jouw bouwplan met een goede voorbereiding.

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen?  Start jouw bouwplan met een goede voorbereiding.

Meer info Bestellen
product-image

Woningpakket

 24.95

Woning kopen of verkopen? Nu alle professionele informatie over een woning in 1 Woningpakket! Profiteer van de pakketkorting en betaal...

Woningpakket

 24.95

Woning kopen of verkopen? Nu alle professionele informatie over een woning in 1 Woningpakket! Profiteer...

Meer info Bestellen
product-image

Makelaarspakket

 12.95

De start voor de makelaars. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel een beeld te vormen van een adres...

Makelaarspakket

 12.95

De start voor de makelaars. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel...

Meer info Bestellen
product-image

Maatvoering Perceel

 54.99

Indicatie van de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale grens tot de bebouwing.

Maatvoering Perceel

 54.99

Indicatie van de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale...

Meer info Bestellen

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie

Naam overheid
Dossier
NL.IMRO.0935.bpGrensmaas2018
Dossierstatus
vastgesteld
Identificatie
NL.IMRO.0935.bpGrensmaas2018-vg01
Planstatus
vastgesteld
Officiële bekendmaking staatscourant

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage %
Bestemmingsplangrens 6.511.786 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Agrarisch met waarden 2.149.503 33,01%
- Agrarisch met waarden (art. 3) 2.149.503 33,01%
Bedrijf 12.312 0,19%
- Bedrijf (art. 4) 12.312 0,19%
Bos 2.241 0,03%
- Bos (art. 5) 2.241 0,03%
Gemengd 10.198 0,16%
- Gemengd (art. 6) 10.198 0,16%
Groen 11.150 0,17%
- Groen (art. 7) 11.150 0,17%
Natuur 3.123.473 47,97%
- Natuur (art. 8) 2.765.522 42,47%
- Natuur - Natuur na ontgronding / opvulling (art. 9) 357.950 5,50%
Recreatie 19.836 0,30%
- Recreatie (art. 10) 19.836 0,30%
Sport 40.998 0,63%
- Sport (art. 11) 40.998 0,63%
Verkeer 81.542 1,25%
- Verkeer (art. 12) 67.829 1,04%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 13) 13.714 0,21%
Water 1.018.671 15,64%
- Water (art. 14) 1.018.671 15,64%
Wonen 41.862 0,64%
- Wonen (art. 15) 41.862 0,64%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Leiding 56.518 0,87%
- Leiding - Gas (art. 16) 29.842 0,46 %
- Leiding - Riool (art. 17) 17.805 0,27 %
- Leiding - Water (art. 18) 8.871 0,14 %
Waarde 6.511.786 100,00%
- Waarde - Maastrichts Erfgoed (art. 19) 6.511.786 100,00 %
Waterstaat 6.651.780 102,15%
- Waterstaat - Beschermingszone waterkering (art. 20) 252.393 3,88 %
- Waterstaat - Meanderzone (art. 21) 94.392 1,45 %
- Waterstaat - Stroomvoerend rivierbed (art. 22) 5.995.564 92,07 %
- Waterstaat - Waterbergend rivierbed (art. 23) 78.478 1,21 %
- Waterstaat - Waterkering (art. 24) 176.360 2,71 %
- Waterstaat - Waterlopen (art. 25) 54.593 0,84 %

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage %
Geluidzone 3.004.010 46,13%
- geluidzone - industrie 50 dB(A) (art. 29.2) 1.509.054 23,17 %
- geluidzone - industrie 55 dB(A) (art. 29.2) 1.494.956 22,96 %
Milieuzone 23.211 0,36%
- milieuzone - beschermingszone Nationaal Landschap Zuid-Limburg (art. 29.3) 5.715 0,09 %
- milieuzone - geurzone (art. 29.4) 641 0,01 %
- milieuzone - gezoneerd bedrijventerrein (art. 29.5) 16.855 0,26 %
Overige zone 4.046.352 62,14%
- overige zone - ecologische hoofdstructuur (art. 29.1) 4.046.352 62,14 %
Veiligheidszone 2.298 0,04%
- veiligheidszone - externe veiligheid (art. 29.6) 2.298 0,04 %
Vrijwaringszone 182.147 2,80%
- vrijwaringszone - meetzone (art. 29.7) 52.210 0,80 %
- vrijwaringszone - vaarweg (art. 29.8) 129.863 1,99 %
- vrijwaringszone - waterstaatswerk (art. 29.9) 73 0,00 %
Wetgevingzone 27.751 0,43%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied (art. 3.8) 27.751 0,43 %