Geo- en vastgoeddata op locatie:

De Heeg - Eyldergaard - Vroendaal

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Maastricht
DossierNL.IMRO.0935.bpHeegEylderVroen
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0935.bpHeegEylderVroen-oh01
Planstatusonherroepelijk
Datum planstatus 25-02-2013
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 1.643.449 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Bedrijf 13.532 0,82%
- Bedrijf (art. 3) 13.532 0,82%
Centrum 15.789 0,96%
- Centrum (art. 4) 15.789 0,96%
Detailhandel 2.279 0,14%
- Detailhandel (art. 5) 2.279 0,14%
Gemengd 11.216 0,68%
- Gemengd (art. 6) 11.216 0,68%
Groen 438.792 26,70%
- Groen (art. 7) 438.792 26,70%
Horeca 2.541 0,15%
- Horeca (art. 8) 2.541 0,15%
Maatschappelijk 16.414 1,00%
- Maatschappelijk (art. 9) 16.414 1,00%
Recreatie 99.875 6,08%
- Recreatie (art. 10) 99.875 6,08%
Verkeer 407.104 24,77%
- Verkeer (art. 11) 407.104 24,77%
Water 1.108 0,07%
- Water (art. 12) 1.108 0,07%
Wonen 634.799 38,63%
- Wonen (art. 13) 634.799 38,63%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 31.751 1,93%
Leiding - Gas (art. 14) 21.354 1,30%
Leiding - Water (art. 15) 10.397 0,63%
Waarde 1.643.449 100,00%
Waarde - Maastrichts Erfgoed (art. 16) 1.643.449 100,00%
Waterstaat 2.906 0,18%
Waterstaat - Waterlopen (art. 17) 2.906 0,18%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Milieuzone 388.225 23,62%
milieuzone - bodembeschermingsgebied Mergelland (art. 21) 146.428 8,91%
milieuzone - geurzone (art. 21) 95.369 5,80%
milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 21) 146.428 8,91%
Veiligheidszone 3.136 0,19%
veiligheidszone - bevi (art. 21) 3.136 0,19%
Vrijwaringszone 904.798 55,05%
vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 21) 245.786 14,96%
vrijwaringszone - spoor (art. 21) 17.652 1,07%
vrijwaringszone - straalpad (art. 21) 413.241 25,14%
vrijwaringszone - weg (art. 21) 228.119 13,88%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
omgevingsvergunning omgevingsvergunning voor de realisatie van een uitkijktoren op het terrein van De Dwaze Herder aan de Slakweg 5 te Maastricht vastgesteld 29-09-2016 detail naar de kaart
omgevingsvergunning omgevingsvergunning voor de realisatie van een uitkijktoren op het terrein van De Dwaze Herder aan de Slakweg 5 te MaastrichtO ontwerp 22-04-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Facetbestemmingsplan Short Stay vastgesteld 05-01-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan De Dwaze Herder vastgesteld 17-06-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Maastricht Zuidoost vastgesteld 18-06-2013 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
verordeningen en reglementen Inkoop- en aanbestedingsbeleid Provincie Limburg 2019 12-06-2019 12-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Subsidieplafonds 2019 voor diverse subsidieregels en beleidsregels 11-06-2019 11-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Delegatie bevoegdheid ex artikel 9 Wegenwet 07-06-2019 07-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Onttrekkingsverbod oppervlaktewateren Waterschap Limburg juni 2019 06-06-2019 06-08-2019 detail
bestemmingsplan Ontwerpbestemmingsplan Ruimte voor ruimte woningen Böskesveld te Helden en ontwerp besluit hogere grenswaarden wegverkeerslawaai 05-06-2019 05-08-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Aalkeborg Maastricht detail
Banniersborg Maastricht detail
Belkensborg Maastricht detail
Bogaartsborg Maastricht detail
Bombeydaal Maastricht detail
Borghaag Maastricht detail
Bornedaal Maastricht detail
Bovenstebosch Maastricht detail
Boviersdaal Maastricht detail
Breemakkergaard Maastricht detail

Meer weten over adressen?