De Heeg - Eyldergaard - Vroendaal

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Maastricht Dossier NL.IMRO.0935.bpHeegEylderVroen Dossierstatus geheel onherroepelijk in werking Identificatie NL.IMRO.0935.bpHeegEylderVroen-oh01 Planstatus onherroepelijk Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 1.643.449 100%

Enkelbestemming m2 %
- Bedrijf (art. 3) 13.532 0,82%

- Centrum (art. 4) 15.789 0,96%

- Detailhandel (art. 5) 2.279 0,14%

- Gemengd (art. 6) 11.216 0,68%

- Groen (art. 7) 438.792 26,70%

- Horeca (art. 8) 2.541 0,15%

- Maatschappelijk (art. 9) 16.414 1,00%

- Recreatie (art. 10) 99.875 6,08%

- Verkeer (art. 11) 407.104 24,77%

- Water (art. 12) 1.108 0,07%

- Wonen (art. 13) 634.799 38,63%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 14) 21.354 1,30%
- Leiding - Water (art. 15) 10.397 0,63%

- Waarde - Maastrichts Erfgoed (art. 16) 1.643.449 100,00%

- Waterstaat - Waterlopen (art. 17) 2.906 0,18%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- milieuzone - bodembeschermingsgebied Mergelland (art. 21) 146.428 8,91%
- milieuzone - geurzone (art. 21) 95.369 5,80%
- milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 21) 146.428 8,91%

- veiligheidszone - bevi (art. 21) 3.136 0,19%

- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 21) 245.786 14,96%
- vrijwaringszone - spoor (art. 21) 17.652 1,07%
- vrijwaringszone - straalpad (art. 21) 413.241 25,14%
- vrijwaringszone - weg (art. 21) 228.119 13,88%