7.5
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Landgoederenzone heeft op 01-11-2016 de status vastgesteld gekregen door Maastricht.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Maastricht
Dossier
NL.IMRO.0935.bpLandgoederenzone
Dossierstatus
vastgesteld
Identificatie
NL.IMRO.0935.bpLandgoederenzone-vg01
Planstatus
vastgesteld
Officiële bekendmaking staatscourant
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 2.224.995 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch met waarden (art. 3) 961.552 43,22%
- Agrarisch met waarden - Ambachtelijke be- en verwerking agrarische producten (art. 4) 60.878 2,74%

- Bedrijf (art. 5) 6.191 0,28%

- Gemengd (art. 6) 2.941 0,13%

- Groen (art. 7) 86.580 3,89%

- Maatschappelijk - Opleidingscentrum (art. 8) 703 0,03%

- Natuur (art. 9) 446.621 20,07%
- Natuur - Landgoed (art. 10) 409.360 18,40%

- Verkeer (art. 11) 64.529 2,90%
- Verkeer - Railverkeer (art. 12) 72.320 3,25%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 13) 32.110 1,44%

- Water (art. 14) 59.724 2,68%

- Wonen (art. 15) 21.486 0,97%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 16) 68.187 3,06%
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 17) 92.465 4,16%
- Leiding - Water (art. 18) 3.530 0,16%

- Waarde - Maastrichts Erfgoed (art. 19) 2.224.995 100,00%

- Waterstaat - Beschermingszone waterkering (art. 20) 9.506 0,43%
- Waterstaat - Meanderzone (art. 21) 169.829 7,63%
- Waterstaat - Waterkering (art. 22) 25.614 1,15%
- Waterstaat - Waterlopen (art. 23) 45.001 2,02%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie 50 (art. 27.1) 819.471 36,83%
- geluidzone - industrie 55 (art. 27.1) 353.996 15,91%

- milieuzone - beschermingszone Nationaal Landschap Zuid-Limburg (art. 27.2) 1.485.581 66,77%

- veiligheidszone - externe veiligheid (art. 27.3) 1.166 0,05%

- vrijwaringszone - spoor (art. 27.4) 38.688 1,74%
- vrijwaringszone - vaarweg (art. 27.5) 23.290 1,05%
- vrijwaringszone - waterstaatswerk (art. 27.6) 9.506 0,43%
- vrijwaringszone - weg 0-50m (art. 27.7) 65.289 2,93%
- vrijwaringszone - weg 50-100m (art. 27.7) 98.545 4,43%

- wetgevingzone - wijzigingsgebied (art. 29.1) 28.561 1,28%