Geo- en vastgoeddata op locatie:

Woningbouw Clermontstraat

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Eijsden-Margraten
DossierNL.IMRO.0936.BP09070
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.0936.BP09070-va01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 16-06-2009
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 9.331 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Wonen 9.331 100,00%
- Wonen (art. 3) 9.331 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Clermontstraat 10 te Margraten vastgesteld 30-09-2014 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Clermontstraat 10 te Margraten ontwerp 24-07-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Woningbouw Clermontstraat vastgesteld 16-06-2009 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
verordeningen en reglementen 10-12-2014 Vaststellen verordeningen Tarieven 2015 23-05-2019 23-05-2019 detail
omgevingsvergunning Verleende omgevingsvergunning uitbreiden woning van Gulpenstraat 9, 6269 CJ Margraten 10-05-2019 10-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Verkiezingen van de leden van het Europees Parlement 08-05-2019 08-07-2019 detail
omgevingsvergunning Intrekken aanvraag omgevingsvergunning bouw schuilstal, Honthem perceel MGT02-L-226 te Margraten 07-05-2019 07-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Bekendmaking Wet Basisregistratie Personen (BRP) opschorting PL (N. Mohammadi) 06-05-2019 06-07-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Clermontstraat Margraten detail
Hendrik van Gelderstraat Margraten detail
Julianalaan Margraten detail
President Kennedystraat Margraten detail
van Eynattenstraat Margraten detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox