Bestemmingsplan Buitengebied margraten 2009

Bestemmingsplan Buitengebied margraten 2009 heeft op 19-05-2009 de status vastgesteld gekregen door Eijsden-Margraten.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Eijsden-Margraten
Dossier
NL.IMRO.0936.BPLBUI01000
Dossierstatus
deels onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.0936.BPLBUI01000-VG01
Planstatus
vastgesteld
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 52.956.793 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 03) 10.612.091 20,04%
- Agrarisch - Bedrijf (art. 04) 1.073.750 2,03%

- Agrarisch met waarden (art. 06) 31.147.579 58,82%

- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 07) 56.195 0,11%
- Bedrijf - Toegesneden (art. 08) 33.710 0,06%

- Agrarisch - Paardenhouderij (art. 05) 65.839 0,12%
- Gemengd - Vrijkomende agrarische bebouwing (art. 09) 33.417 0,06%
- Gemengd - Vrijkomende kloosterbebouwing (art. 10) 154.571 0,29%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 20) 26.457 0,05%

- Groen (art. 11) 1.602 0,00%

- Horeca (art. 12) 26.828 0,05%

- Maatschappelijk (art. 13) 45.111 0,09%
- Maatschappelijk - Amerikaanse Begraafplaats (art. 14) 264.293 0,50%
- Maatschappelijk - Begraafplaats (art. 15) 4.745 0,01%
- Maatschappelijk - Jeugdzorg en volwassenenopvang (art. 16) 150.244 0,28%

- Natuur (art. 17) 6.129.318 11,57%
- Natuur - Kalksteengroeve (art. 18) 108.952 0,21%

- Recreatie - Golfbaan (art. 19) 296.406 0,56%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 20) 183.927 0,35%

- Sport (art. 21) 101.340 0,19%

- Verkeer (art. 22) 1.077.236 2,03%

- Water (art. 23) 638.229 1,21%

- Wonen (art. 24) 666.566 1,26%
- Wonen - Cultuur en ontspanning (art. 25) 56.786 0,11%
- Wonen - Woonwagen (art. 26) 2.496 0,00%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding (art. 27) 506.494 0,96%

- Waarde - Archeologie (art. 28) 45.763.529 86,42%
- Waarde - Beekdal (art. 29) 7.383.887 13,94%
- Waarde - Beschermd dorpsgezicht (art. 30) 820.084 1,55%
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 31) 93.536 0,18%
- Waarde - Ecologie (art. 32) 18.078.164 34,14%
- Waarde - Landschapselement (art. 33) 52.956.793 100,00%
- Waarde - Onderaardse gangenstelsel (art. 34) 225.074 0,43%
- Waarde - Recreatieve ontsluitingsstructuur (art. 35) 2.684.237 5,07%

- Waterstaat - Erosie (art. 37) 47.047.950 88,84%
- Waterstaat - Waterlopen (art. 38) 615.563 1,16%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- milieuzone - bodembeschermingsgebied (art. 41) 52.956.793 100,00%
- milieuzone - geurzone (art. 41) 22.914 0,04%
- milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 41) 44.284.031 83,62%
- milieuzone - stiltegebied (art. 41) 7.968.136 15,05%
- milieuzone - waterwingebied (art. 41) 1.630.587 3,08%

- other: overig - ensemble (art. 41) 182.396 0,34%
- other: overig - traktaatgebied (art. 41) 598.041 1,13%
- other: overig - voormalige stortplaats (art. 00) 2.794 0,01%
- other: overig - voormalige stortplaats (art. 41) 46.536 0,09%
- other: overig - zone hoogstamboomgaarden (art. 00) 5.683.978 10,73%

- veiligheidszone - leiding (art. 41) 8.393.628 15,85%

- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 41) 471.376 0,89%
- vrijwaringszone - straalpad (art. 41) 214.838 0,41%