Bestemmingsplan Buitengebied margraten 2009

Bestemmingsplan Buitengebied margraten 2009 heeft op 19-05-2009 de status vastgesteld gekregen door Eijsden-Margraten.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

product-image

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen? Wil je jouw huis energiezuinig maken? Start jouw bouwplan met een goede voorbereiding.

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen? Wil je jouw huis energiezuinig maken? Start jouw bouwplan met een goede...

product-image

Woningpakket

 39.95

Woning kopen of verkopen? Nu alles wat je nodig hebt in 1 pakket! Profiteer van de pakketkorting en betaal 39,93 in plaats van 79,39....

Woningpakket

 39.95

Woning kopen of verkopen? Nu alles wat je nodig hebt in 1 pakket! Profiteer van de pakketkorting en betaal...

product-image

Makelaarspakket

 9.98

Doe de snelle woning check. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel een beeld te vormen van een adres...

Makelaarspakket

 9.98

Doe de snelle woning check. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel...

product-image

Maatvoering Perceel

 49.99

Indicatie van de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale grens tot de bebouwing.

Maatvoering Perceel

 49.99

Indicatie van de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale...

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie

Naam overheid
Dossier
NL.IMRO.0936.BPLBUI01000
Dossierstatus
deels onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.0936.BPLBUI01000-VG01
Planstatus
vastgesteld

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage %
Bestemmingsplangrens 52.956.793 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Agrarisch 11.685.841 22,07%
- Agrarisch (art. 03) 10.612.091 20,04%
- Agrarisch - Bedrijf (art. 04) 1.073.750 2,03%
Agrarisch met waarden 31.147.579 58,82%
- Agrarisch met waarden (art. 06) 31.147.579 58,82%
Bedrijf 89.905 0,17%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 07) 56.195 0,11%
- Bedrijf - Toegesneden (art. 08) 33.710 0,06%
Gemengd 280.285 0,53%
- Agrarisch - Paardenhouderij (art. 05) 65.839 0,12%
- Gemengd - Vrijkomende agrarische bebouwing (art. 09) 33.417 0,06%
- Gemengd - Vrijkomende kloosterbebouwing (art. 10) 154.571 0,29%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 20) 26.457 0,05%
Groen 1.602 0,00%
- Groen (art. 11) 1.602 0,00%
Horeca 26.828 0,05%
- Horeca (art. 12) 26.828 0,05%
Maatschappelijk 464.393 0,88%
- Maatschappelijk (art. 13) 45.111 0,09%
- Maatschappelijk - Amerikaanse Begraafplaats (art. 14) 264.293 0,50%
- Maatschappelijk - Begraafplaats (art. 15) 4.745 0,01%
- Maatschappelijk - Jeugdzorg en volwassenenopvang (art. 16) 150.244 0,28%
Natuur 6.238.269 11,78%
- Natuur (art. 17) 6.129.318 11,57%
- Natuur - Kalksteengroeve (art. 18) 108.952 0,21%
Recreatie 480.333 0,91%
- Recreatie - Golfbaan (art. 19) 296.406 0,56%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 20) 183.927 0,35%
Sport 101.340 0,19%
- Sport (art. 21) 101.340 0,19%
Verkeer 1.077.236 2,03%
- Verkeer (art. 22) 1.077.236 2,03%
Water 638.229 1,21%
- Water (art. 23) 638.229 1,21%
Wonen 725.848 1,37%
- Wonen (art. 24) 666.566 1,26%
- Wonen - Cultuur en ontspanning (art. 25) 56.786 0,11%
- Wonen - Woonwagen (art. 26) 2.496 0,00%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Leiding 506.494 0,96%
- Leiding (art. 27) 506.494 0,96 %
Waarde 128.005.304 241,72%
- Waarde - Archeologie (art. 28) 45.763.529 86,42 %
- Waarde - Beekdal (art. 29) 7.383.887 13,94 %
- Waarde - Beschermd dorpsgezicht (art. 30) 820.084 1,55 %
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 31) 93.536 0,18 %
- Waarde - Ecologie (art. 32) 18.078.164 34,14 %
- Waarde - Landschapselement (art. 33) 52.956.793 100,00 %
- Waarde - Onderaardse gangenstelsel (art. 34) 225.074 0,43 %
- Waarde - Recreatieve ontsluitingsstructuur (art. 35) 2.684.237 5,07 %
Waterstaat 47.663.513 90,00%
- Waterstaat - Erosie (art. 37) 47.047.950 88,84 %
- Waterstaat - Waterlopen (art. 38) 615.563 1,16 %

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage %
Milieuzone 106.862.461 201,79%
- milieuzone - bodembeschermingsgebied (art. 41) 52.956.793 100,00 %
- milieuzone - geurzone (art. 41) 22.914 0,04 %
- milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 41) 44.284.031 83,62 %
- milieuzone - stiltegebied (art. 41) 7.968.136 15,05 %
- milieuzone - waterwingebied (art. 41) 1.630.587 3,08 %
Overig 6.513.745 12,30%
- other: overig - ensemble (art. 41) 182.396 0,34 %
- other: overig - traktaatgebied (art. 41) 598.041 1,13 %
- other: overig - voormalige stortplaats (art. 00) 2.794 0,01 %
- other: overig - voormalige stortplaats (art. 41) 46.536 0,09 %
- other: overig - zone hoogstamboomgaarden (art. 00) 5.683.978 10,73 %
Veiligheidszone 8.393.628 15,85%
- veiligheidszone - leiding (art. 41) 8.393.628 15,85 %
Vrijwaringszone 686.214 1,30%
- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 41) 471.376 0,89 %
- vrijwaringszone - straalpad (art. 41) 214.838 0,41 %