Buitengebied margraten 2009

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Eijsden-Margraten
DossierNL.IMRO.0936.BPLBUI01000
Dossierstatusdeels onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0936.BPLBUI01000-VG01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 19-05-2009
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 52.956.793 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 11.685.841 22,07%
- Agrarisch (art. 03) 10.612.091 20,04%
- Agrarisch - Bedrijf (art. 04) 1.073.750 2,03%
Agrarisch met waarden 31.147.579 58,82%
- Agrarisch met waarden (art. 06) 31.147.579 58,82%
Bedrijf 89.905 0,17%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 07) 56.195 0,11%
- Bedrijf - Toegesneden (art. 08) 33.710 0,06%
Gemengd 280.285 0,53%
- Agrarisch - Paardenhouderij (art. 05) 65.839 0,12%
- Gemengd - Vrijkomende agrarische bebouwing (art. 09) 33.417 0,06%
- Gemengd - Vrijkomende kloosterbebouwing (art. 10) 154.571 0,29%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 20) 26.457 0,05%
Groen 1.602 0,00%
- Groen (art. 11) 1.602 0,00%
Horeca 26.828 0,05%
- Horeca (art. 12) 26.828 0,05%
Maatschappelijk 464.393 0,88%
- Maatschappelijk (art. 13) 45.111 0,09%
- Maatschappelijk - Amerikaanse Begraafplaats (art. 14) 264.293 0,50%
- Maatschappelijk - Begraafplaats (art. 15) 4.745 0,01%
- Maatschappelijk - Jeugdzorg en volwassenenopvang (art. 16) 150.244 0,28%
Natuur 6.238.269 11,78%
- Natuur (art. 17) 6.129.318 11,57%
- Natuur - Kalksteengroeve (art. 18) 108.952 0,21%
Recreatie 480.333 0,91%
- Recreatie - Golfbaan (art. 19) 296.406 0,56%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 20) 183.927 0,35%
Sport 101.340 0,19%
- Sport (art. 21) 101.340 0,19%
Verkeer 1.077.236 2,03%
- Verkeer (art. 22) 1.077.236 2,03%
Water 638.229 1,21%
- Water (art. 23) 638.229 1,21%
Wonen 725.848 1,37%
- Wonen (art. 24) 666.566 1,26%
- Wonen - Cultuur en ontspanning (art. 25) 56.786 0,11%
- Wonen - Woonwagen (art. 26) 2.496 0,00%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 506.494 0,96%
Leiding (art. 27) 506.494 0,96%
Waarde 128.005.304 241,72%
Waarde - Archeologie (art. 28) 45.763.529 86,42%
Waarde - Beekdal (art. 29) 7.383.887 13,94%
Waarde - Beschermd dorpsgezicht (art. 30) 820.084 1,55%
Waarde - Cultuurhistorie (art. 31) 93.536 0,18%
Waarde - Ecologie (art. 32) 18.078.164 34,14%
Waarde - Landschapselement (art. 33) 52.956.793 100,00%
Waarde - Onderaardse gangenstelsel (art. 34) 225.074 0,43%
Waarde - Recreatieve ontsluitingsstructuur (art. 35) 2.684.237 5,07%
Waterstaat 47.663.513 90,00%
Waterstaat - Erosie (art. 37) 47.047.950 88,84%
Waterstaat - Waterlopen (art. 38) 615.563 1,16%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Milieuzone 106.862.461 201,79%
milieuzone - bodembeschermingsgebied (art. 41) 52.956.793 100,00%
milieuzone - geurzone (art. 41) 22.914 0,04%
milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 41) 44.284.031 83,62%
milieuzone - stiltegebied (art. 41) 7.968.136 15,05%
milieuzone - waterwingebied (art. 41) 1.630.587 3,08%
Overig 6.513.745 12,30%
other: overig - ensemble (art. 41) 182.396 0,34%
other: overig - traktaatgebied (art. 41) 598.041 1,13%
other: overig - voormalige stortplaats (art. 00) 2.794 0,01%
other: overig - voormalige stortplaats (art. 41) 46.536 0,09%
other: overig - zone hoogstamboomgaarden (art. 00) 5.683.978 10,73%
Veiligheidszone 8.393.628 15,85%
veiligheidszone - leiding (art. 41) 8.393.628 15,85%
Vrijwaringszone 686.214 1,30%
vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 41) 471.376 0,89%
vrijwaringszone - straalpad (art. 41) 214.838 0,41%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Hoeve Blankenberg detail kaart
Omgevingsvergunning Schey 8, Noorbeek detail kaart
Groot Welsden 70 te Margraten detail kaart
Omgevingsvergunning Linderweg 26 Eckelrade detail kaart
Landgoed Moerslag 32 te Sint Geertruid detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Bekendmaking Wet Basisregistratie Personen (BRP) detail
Bekendmaking Wet Basisregistratie Personen (BRP) detail
Bekendmaking Wet Basisregistratie Personen (BRP) detail
Uitvoeringsbeleid Eijsden-Margraten Landelijke richtlijn bouw- en sloopveiligheid detail
Beleidsnotitie Particuliere Vakantieverhuur detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Amerikaanse Begraafplaats Margraten detail
Bakkerboschweg Cadier en Keer detail
Bemelerberg Bemelen detail
Bemelerweg Bemelen detail
Bemelerweg Cadier en Keer detail
Bergenhuizen Noorbeek detail
Blankenberg Cadier en Keer detail
Bovenstraat Noorbeek detail
Bredeweg Banholt detail
Broenshemweg Margraten detail

Meer weten over adressen?