Planviewer, uw vastgoedportaal.

Bestemmingsplan Buitengebied

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Meerssen
DossierNL.IMRO.0938.BP05000
Dossierstatusdeels onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0938.BP05000-VG01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 25-04-2013
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

winkelwagen € 6,05
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct leverbaar
winkelwagen min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 19.447.987 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 3.040.260 15,63%
- Agrarisch (art. 3) 2.698.224 13,87%
- Agrarisch - Agrarisch bedrijf (art. 4) 342.036 1,76%
Agrarisch met waarden 9.244.393 47,53%
- Agrarisch met waarden (art. 5) 9.244.393 47,53%
Bedrijf 103.354 0,53%
- Bedrijf (art. 6) 44.645 0,23%
- Bedrijf - Gasontvangstation (art. 7) 518 0,00%
- Bedrijf - Hovenier (art. 8) 16.637 0,09%
- Bedrijf - Nutsvoorzieningen (art. 9) 41.555 0,21%
Bedrijventerrein 136.809 0,70%
- Bedrijventerrein (art. 10) 67.819 0,35%
- Bedrijventerrein - Luchthaven (art. 11) 68.990 0,35%
Gemengd 931.976 4,79%
- Gemengd (art. 12) 15.434 0,08%
- Gemengd - Natuur na ontgronding (art. 13) 916.542 4,71%
Groen 20.928 0,11%
- Groen (art. 14) 20.928 0,11%
Horeca 20.190 0,10%
- Horeca (art. 15) 20.190 0,10%
Maatschappelijk 194.997 1,00%
- Maatschappelijk (art. 16) 2.488 0,01%
- Maatschappelijk - Begraafplaats (art. 17) 3.529 0,02%
- Maatschappelijk - Militair terrein (art. 18) 188.980 0,97%
Natuur 3.151.407 16,20%
- Natuur (art. 19) 3.151.407 16,20%
Recreatie 210.530 1,08%
- Recreatie - Dagrecreatie (art. 20) 52.631 0,27%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 21) 157.900 0,81%
Sport 173.103 0,89%
- Sport (art. 22) 150.765 0,78%
- Sport - Manege (art. 23) 22.338 0,11%
Verkeer 1.138.697 5,86%
- Verkeer (art. 24) 1.020.722 5,25%
- Verkeer - Railverkeer (art. 25) 117.975 0,61%
Water 742.480 3,82%
- Water (art. 26) 742.480 3,82%
Wonen 338.830 1,74%
- Wonen (art. 27) 327.998 1,69%
- Wonen - Landgoed (art. 28) 8.475 0,04%
- Wonen - Woonwagenstandplaats (art. 29) 2.357 0,01%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 358.501 1,84%
Leiding (art. 30) 126.405 0,65%
Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 31) 232.096 1,19%
Waarde 46.211.849 237,62%
Waarde - Archeologie (art. 32) 19.447.987 100,00%
Waarde - Beekdal (art. 33) 826.920 4,25%
Waarde - Cultuurhistorie (art. 34) 232.490 1,20%
Waarde - Ecologie (art. 35) 6.256.465 32,17%
Waarde - Landschapselementen (art. 36) 19.447.987 100,00%
Waterstaat 5.559.028 28,58%
Waterstaat - Erosieremmende elementen (art. 37) 6.722 0,03%
Waterstaat - Inundatiegebied (art. 38) 663.424 3,41%
Waterstaat - Meanderzone (art. 39) 1.306.574 6,72%
Waterstaat - Stroomvoerend rivierbed (art. 40) 1.746.814 8,98%
Waterstaat - Waterbergend rivierbed (art. 41) 984.381 5,06%
Waterstaat - Waterkering (art. 42) 472.592 2,43%
Waterstaat - Waterlopen (art. 43) 378.521 1,95%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Geluidzone 7.961.087 40,94%
geluidzone - grote luchtvaart (art. 47.1.1) 2.784.369 14,32%
geluidzone - kleine luchtvaart (art. 47.1.2) 1.799.651 9,25%
geluidzone - spoor (art. 47.2) 3.377.067 17,36%
Milieuzone 26.952.676 138,59%
milieuzone - bodembeschermingsgebied (art. 47.3) 16.208.153 83,34%
milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 47.4) 9.627.879 49,51%
milieuzone - waterwingebied (art. 47.5) 1.116.644 5,74%
Overig 458.361 2,36%
other: langshaven (art. 47.16) 122.389 0,63%
other: tijdelijke gronddepots (art. 47.14) 106.229 0,55%
other: tijdelijke ringdijk (art. 47.14) 53.600 0,28%
other: zoekgebied ongelijkvloerse kruising (art. 47.15) 1.847 0,01%
other: zone tijdelijke werkwegen (art. 47.14) 174.297 0,90%
Veiligheidszone 5.535.352 28,46%
veiligheidszone - leiding (art. 47.6) 1.179.042 6,06%
veiligheidszone - lpg (art. 47.7) 9.756 0,05%
veiligheidszone - vervoer gevaarlijke stoffen (art. 47.8) 2.984.257 15,34%
veiligheidszone - vervoer gevaarlijke stoffen spoor (art. 47.9) 1.362.297 7,00%
Vrijwaringszone 3.362.626 17,29%
vrijwaringszone - luchtvaart (art. 47.10) 1.729.757 8,89%
vrijwaringszone - spoor (art. 47.11) 63.150 0,32%
vrijwaringszone - vaarweg (art. 47.12) 400.797 2,06%
vrijwaringszone - weg 0-50 meter (art. 47.13) 615.420 3,16%
vrijwaringszone - weg 50-100 meter (art. 47.13) 553.502 2,85%
Wro-zone 51.440 0,26%
wro-zone - wijzigingsgebied 1 (art. 3) 34.904 0,18%
wro-zone - wijzigingsgebied 2 (art. 3) 13.508 0,07%
wro-zone - wijzigingsgebied 3 (art. 5) 3.028 0,02%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Landgoederenzone vastgesteld 01-11-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Maastricht Aachen Airport, Businesspark AviationValley vastgesteld 13-10-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Veegbestemmingsplan 2015 ontwerp 04-10-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Maastricht Aachen Airport, Businesspark AviationValley vastgesteld 29-09-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Grensmaas 2016 ontwerp 22-08-2016 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
verordeningen en reglementen Parkeernota 2018 gemeente Beek 18-10-2018 18-12-2018 detail
verordeningen en reglementen Bekendmaking Beleidsregels Wmo gemeente Beek 2019 18-10-2018 18-12-2018 detail
overig Gemeentebegroting 2019 18-10-2018 18-12-2018 detail
verordeningen en reglementen Verordening commissie ruimtelijke kwaliteit rayon Beek, Meerssen, Schinnen en Stein 16-10-2018 16-12-2018 detail
overig Bekendmaking wijziging gemeentelijke rechtpositieregeling alsmede arbeidsvoorwaardenregeling griffie. 11-10-2018 11-12-2018 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

winkelwagen € 6,05
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen, pdf, direct leverbaar
winkelwagen min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Aan de Maas Geulle detail
Bamfordweg Ulestraten detail
Beekerweg Ulestraten detail
Bonaertsweg Bunde detail
Boschweg Bunde detail
Brommelen Geulle detail
Burgemeester Kisselsstraat Meerssen detail
Burgemeester Visschersstraat Ulestraten detail
Cazenderstraat Meerssen detail
Eijkskensweg Geulle detail

Meer weten over adressen?

winkelwagen € 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 rapporten
winkelwagen € 7,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 rapporten