6.5
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied heeft op 25-04-2013 de status vastgesteld gekregen door Meerssen.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Meerssen
Dossier
NL.IMRO.0938.BP05000
Dossierstatus
deels onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.0938.BP05000-VG01
Planstatus
vastgesteld
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 19.447.987 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 2.698.224 13,87%
- Agrarisch - Agrarisch bedrijf (art. 4) 342.036 1,76%

- Agrarisch met waarden (art. 5) 9.244.393 47,53%

- Bedrijf (art. 6) 44.645 0,23%
- Bedrijf - Gasontvangstation (art. 7) 518 0,00%
- Bedrijf - Hovenier (art. 8) 16.637 0,09%
- Bedrijf - Nutsvoorzieningen (art. 9) 41.555 0,21%

- Bedrijventerrein (art. 10) 67.819 0,35%
- Bedrijventerrein - Luchthaven (art. 11) 68.990 0,35%

- Gemengd (art. 12) 15.434 0,08%
- Gemengd - Natuur na ontgronding (art. 13) 916.542 4,71%

- Groen (art. 14) 20.928 0,11%

- Horeca (art. 15) 20.190 0,10%

- Maatschappelijk (art. 16) 2.488 0,01%
- Maatschappelijk - Begraafplaats (art. 17) 3.529 0,02%
- Maatschappelijk - Militair terrein (art. 18) 188.980 0,97%

- Natuur (art. 19) 3.151.407 16,20%

- Recreatie - Dagrecreatie (art. 20) 52.631 0,27%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 21) 157.900 0,81%

- Sport (art. 22) 150.765 0,78%
- Sport - Manege (art. 23) 22.338 0,11%

- Verkeer (art. 24) 1.020.722 5,25%
- Verkeer - Railverkeer (art. 25) 117.975 0,61%

- Water (art. 26) 742.480 3,82%

- Wonen (art. 27) 327.998 1,69%
- Wonen - Landgoed (art. 28) 8.475 0,04%
- Wonen - Woonwagenstandplaats (art. 29) 2.357 0,01%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding (art. 30) 126.405 0,65%
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 31) 232.096 1,19%

- Waarde - Archeologie (art. 32) 19.447.987 100,00%
- Waarde - Beekdal (art. 33) 826.920 4,25%
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 34) 232.490 1,20%
- Waarde - Ecologie (art. 35) 6.256.465 32,17%
- Waarde - Landschapselementen (art. 36) 19.447.987 100,00%

- Waterstaat - Erosieremmende elementen (art. 37) 6.722 0,03%
- Waterstaat - Inundatiegebied (art. 38) 663.424 3,41%
- Waterstaat - Meanderzone (art. 39) 1.306.574 6,72%
- Waterstaat - Stroomvoerend rivierbed (art. 40) 1.746.814 8,98%
- Waterstaat - Waterbergend rivierbed (art. 41) 984.381 5,06%
- Waterstaat - Waterkering (art. 42) 472.592 2,43%
- Waterstaat - Waterlopen (art. 43) 378.521 1,95%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - grote luchtvaart (art. 47.1.1) 2.784.369 14,32%
- geluidzone - kleine luchtvaart (art. 47.1.2) 1.799.651 9,25%
- geluidzone - spoor (art. 47.2) 3.377.067 17,36%

- milieuzone - bodembeschermingsgebied (art. 47.3) 16.208.153 83,34%
- milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 47.4) 9.627.879 49,51%
- milieuzone - waterwingebied (art. 47.5) 1.116.644 5,74%

- other: langshaven (art. 47.16) 122.389 0,63%
- other: tijdelijke gronddepots (art. 47.14) 106.229 0,55%
- other: tijdelijke ringdijk (art. 47.14) 53.600 0,28%
- other: zoekgebied ongelijkvloerse kruising (art. 47.15) 1.847 0,01%
- other: zone tijdelijke werkwegen (art. 47.14) 174.297 0,90%

- veiligheidszone - leiding (art. 47.6) 1.179.042 6,06%
- veiligheidszone - lpg (art. 47.7) 9.756 0,05%
- veiligheidszone - vervoer gevaarlijke stoffen (art. 47.8) 2.984.257 15,34%
- veiligheidszone - vervoer gevaarlijke stoffen spoor (art. 47.9) 1.362.297 7,00%

- vrijwaringszone - luchtvaart (art. 47.10) 1.729.757 8,89%
- vrijwaringszone - spoor (art. 47.11) 63.150 0,32%
- vrijwaringszone - vaarweg (art. 47.12) 400.797 2,06%
- vrijwaringszone - weg 0-50 meter (art. 47.13) 615.420 3,16%
- vrijwaringszone - weg 50-100 meter (art. 47.13) 553.502 2,85%

- wro-zone - wijzigingsgebied 1 (art. 3) 34.904 0,18%
- wro-zone - wijzigingsgebied 2 (art. 3) 13.508 0,07%
- wro-zone - wijzigingsgebied 3 (art. 5) 3.028 0,02%