6.5
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Veegbestemmingsplan 2015 heeft op 04-10-2016 de status ontwerp gekregen door Meerssen.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Meerssen
Dossier
NL.IMRO.0938.VBP06001
Dossierstatus
in voorbereiding
Identificatie
NL.IMRO.0938.VBP06001-ON01
Planstatus
ontwerp
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 119.579 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch met waarden (art. 3) 56.475 47,23%

- Natuur (art. 4) 49.496 41,39%

- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 5) 6.643 5,56%

- Wonen (art. 6) 6.965 5,82%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Archeologie (art. 7) 119.579 100,00%
- Waarde - Ecologie (art. 8) 68.329 57,14%
- Waarde - Landschapselementen (art. 9) 99.257 83,01%

- Waterstaat - Waterbergend rivierbed (art. 10) 577 0,48%
- Waterstaat - Waterlopen (art. 11) 398 0,33%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - grote luchtvaart (art. 15.1) 44.550 37,26%
- geluidzone - kleine luchtvaart (art. 15.1) 66.855 55,91%

- milieuzone - bodembeschermingsgebied (art. 15.2) 115.322 96,44%
- milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 15.3) 39.217 32,80%
- milieuzone - waterwingebied (art. 15.4) 6.082 5,09%

- overige zone - rode contour (art. 15.5) 4.271 3,57%

- veiligheidszone - leiding (art. 15.6) 66 0,06%
- veiligheidszone - vervoer gevaarlijke stoffen (art. 15.7) 1.836 1,54%

- vrijwaringszone - luchtvaart (art. 15.7) 6.719 5,62%
- vrijwaringszone - weg 0-50m (art. 15.8) 858 0,72%
- vrijwaringszone - weg 50-100m (art. 15.8) 978 0,82%