7.4
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Mookerplas e.o., 1e herziening heeft op 06-04-2016 de status ontwerp gekregen door Mook en Middelaar.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Mook en Middelaar
Dossier
NL.IMRO.0944.BPMOOKERPLASEO2016
Dossierstatus
in voorbereiding
Identificatie
NL.IMRO.0944.BPMOOKERPLASEO2016-ON01
Planstatus
ontwerp
Officiële bekendmaking staatscourant
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 7.719.496 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 56.465 0,73%

- Agrarisch met waarden - Landschappelijke en natuurwaarden (art. 4) 4.406.388 57,08%

- Bedrijf (art. 5) 27.840 0,36%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 6) 18.096 0,23%

- Bos (art. 7) 230.070 2,98%

- Gemengd (art. 8) 7.077 0,09%

- Groen (art. 9) 7.770 0,10%

- Horeca (art. 10) 25.474 0,33%

- Maatschappelijk (art. 11) 6.654 0,09%

- Natuur (art. 12) 293.499 3,80%

- Recreatie (art. 13) 325.509 4,22%

- Sport (art. 14) 38.108 0,49%

- Verkeer (art. 15) 362.846 4,70%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 16) 25.016 0,32%

- Water (art. 17) 1.077.061 13,95%
- Water - Vaarweg (art. 18) 345.642 4,48%

- Wonen (art. 19) 465.982 6,04%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Riool (art. 20) 50.107 0,65%

- Waarde - Archeologie (art. 21) 6.003.173 77,77%

- Waterstaat - Stroomvoerend rivierbed (art. 22) 3.273.749 42,41%
- Waterstaat - Waterbergend rivierbed (art. 23) 3.650.272 47,29%
- Waterstaat - Waterkering (art. 24) 461.657 5,98%
- Waterstaat - Waterlopen (art. 25) 102.469 1,33%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- milieuzone - extensiveringsgebied intensieve veehouderij (art. 29.5) 3.990.635 51,70%
- milieuzone - geurzone (art. 29.2) 18.519 0,24%
- milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 29.3) 698.736 9,05%

- overige zone - ecologische hoofdstructuur (art. 29.1) 939.063 12,16%
- overige zone - maasheggenlandschap (art. 29.4) 3.451.487 44,71%

- veiligheidszone - lpg (art. 29.6) 30.867 0,40%

- vrijwaringszone - vaarweg (art. 29.7) 486.251 6,30%
- vrijwaringszone - weg (art. 29.8) 63.757 0,83%

- wetgevingzone - ontheffingsgebied 1 (art. 29.9) 7.226 0,09%
- wetgevingzone - ontheffingsgebied 2 (art. 30.4) 7.427.849 96,22%
- wetgevingzone - ontheffingsgebied 4 (art. 29.10) 210 0,00%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 1 (art. 3) 4.012 0,05%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 3 (art. 3) 3.746 0,05%