• Bestemmingsplannen»
  • Omgevingsvergunning voor de realisatie van een Aldi-supermarkt aan de Stationstraat 7 te Nuth

Omgevingsvergunning voor de realisatie van een Aldi-supermarkt aan de Stationstraat 7 te Nuth

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Dossier NL.IMRO.0951.OVAldistationstr7 Dossierstatus vastgesteld Identificatie NL.IMRO.0951.OVAldistationstr7-VA01 Planstatus vastgesteld Teksten vaststellingsbesluit   bijlage bij besluitdocument   besluitdocument  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 5.139 100%

Besluitgebied naam m2 %
Omgevingsvergunning voor de realisatie van een Aldi-supermarkt aan de Stationstraat 7 te Nuth 5.139 100%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Stationstraat