Bestemmingsplan Kernen Schinnen

Bestemmingsplan Kernen Schinnen heeft op 14-03-2013 de status vastgesteld gekregen door .

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Dossier
NL.IMRO.0962.BP11002
Dossierstatus
vastgesteld
Identificatie
NL.IMRO.0962.BP11002-VA01
Planstatus
vastgesteld
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 3.937.735 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 25.169 0,64%
- Agrarisch - Agrarisch bedrijf (art. 4) 69.044 1,75%

- Agrarisch met waarden (art. 5) 111.419 2,83%

- Bedrijf (art. 6) 77.661 1,97%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 7) 1.754 0,04%

- Bedrijventerrein (art. 8) 89.828 2,28%

- Centrum (art. 9) 45.216 1,15%

- Detailhandel (art. 10) 12.543 0,32%

- Dienstverlening (art. 11) 1.445 0,04%

- Gemengd (art. 12) 14.769 0,38%

- Groen (art. 13) 4.380 0,11%
- Groen - Park (art. 14) 97.876 2,49%

- Horeca (art. 15) 15.521 0,39%

- Kantoor (art. 16) 12.099 0,31%

- Maatschappelijk (art. 17) 79.598 2,02%
- Maatschappelijk - Begraafplaats (art. 18) 17.698 0,45%

- Natuur (art. 19) 1.278 0,03%

- Recreatie - Dagrecreatie (art. 20) 2.319 0,06%

- Sport (art. 21) 2.918 0,07%

- Verkeer (art. 22) 669.405 17,00%
- Verkeer - Railverkeer (art. 23) 10.696 0,27%

- Water (art. 24) 6.061 0,15%

- Wonen (art. 25) 2.569.038 65,24%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 26) 29.981 0,76%
- Leiding - Riool (art. 27) 1.866 0,05%

- Waarde - Archeologie 1 (art. 28) 2.283.578 57,99%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 29) 1.081.593 27,47%
- Waarde - Beschermd dorpsgezicht (art. 30) 185.382 4,71%

- Waterstaat - Waterlopen (art. 31) 30.650 0,78%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- veiligheidszone - gasdrukstation (art. 35.1) 2.805 0,07%

- vrijwaringszone - spoor (art. 35.2) 14.690 0,37%
- vrijwaringszone - weg 1 (art. 35.3) 56.770 1,44%
- vrijwaringszone - weg 2 (art. 35.4) 94.579 2,40%

- wro-zone - ontheffingsgebied (art. 6) 10.741 0,27%
- wro-zone - wijzigingsgebied (art. 25) 1.661 0,04%