Bestemmingsplan Buitengebied 2016

Bestemmingsplan Buitengebied 2016 heeft op 16-08-2016 de status vastgesteld gekregen door Simpelveld.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Simpelveld
Dossier
NL.IMRO.0965.BPLBG01Buitengb
Dossierstatus
vastgesteld
Identificatie
NL.IMRO.0965.BPLBG01Buitengb-VA01
Planstatus
vastgesteld
Officiële bekendmaking staatscourant
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 13.731.011 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 5.951.261 43,34%
- Agrarisch - Agrarisch bedrijf (art. 4) 333.481 2,43%

- Agrarisch met waarden (art. 5) 1.439 0,01%
- Agrarisch met waarden - Natuur- en landschapswaarden (art. 6) 4.424.615 32,22%

- Bedrijf (art. 7) 26.558 0,19%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 8) 23.413 0,17%
- Bedrijf - Rioolwaterzuiveringinstallatie (art. 9) 10.531 0,08%
- Bedrijf - Verkooppunt motorbrandstoffen zonder lpg (art. 10) 639 0,00%

- Bos (art. 11) 35.174 0,26%

- Gemengd (art. 12) 17.776 0,13%

- Groen (art. 13) 211.084 1,54%

- Horeca (art. 14) 24.314 0,18%

- Maatschappelijk (art. 15) 7.611 0,06%

- Natuur (art. 16) 810.960 5,91%

- Recreatie - Dagrecreatie (art. 17) 3.985 0,03%
- Recreatie - Verblijfrecreatie 1 (art. 18) 19.293 0,14%
- Recreatie - Verblijfrecreatie 2 (art. 19) 45.992 0,33%
- Recreatie - Verblijfrecreatie 3 (art. 20) 118.768 0,86%

- Sport (art. 21) 205.366 1,50%
- Sport - Manege (art. 22) 6.578 0,05%

- Tuin (art. 23) 189.637 1,38%

- Verkeer (art. 24) 604.116 4,40%
- Verkeer - Railverkeer (art. 25) 222.843 1,62%

- Water (art. 26) 130.993 0,95%

- Wonen (art. 27) 312.946 2,28%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 28) 158.262 1,15%
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 29) 38.222 0,28%
- Leiding - Riool (art. 31) 11.498 0,08%
- Leiding - Water (art. 32) 24.337 0,18%

- Waarde - Archeologie 2 (art. 33) 1.183.585 8,62%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 34) 4.601.938 33,51%
- Waarde - Archeologie 4 (art. 35) 4.477.279 32,61%
- Waarde - Archeologie 5 (art. 36) 2.727.584 19,86%
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 37) 28.001 0,20%
- Waarde - Ecologie (art. 38) 6.116.205 44,54%

- Waterstaat - Beschermingszone water (art. 39) 40.176 0,29%
- Waterstaat - Erosie (art. 40) 2.156.543 15,71%
- Waterstaat - Meanderzone (art. 41) 112.219 0,82%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 45.1) 78.252 0,57%

- milieuzone - geurzone (art. 45.2) 260.964 1,90%
- milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 45.6) 3.472.214 25,29%

- overige zone - kleinschalige landschapselementen (art. 45.11) 477.783 3,48%

- veiligheidszone - exportstation (art. 45.10) 294.306 2,14%
- veiligheidszone - gasontvangstation (art. 45.9) 285 0,00%

- vrijwaringszone - spoor (art. 45.3) 140.395 1,02%
- vrijwaringszone - weg 0-50m (art. 45.4) 49.614 0,36%
- vrijwaringszone - weg 50-100m (art. 45.4) 224.098 1,63%