Bestemmingsplan Buitengebied 2016

Bestemmingsplan Buitengebied 2016 heeft op 16-08-2016 de status vastgesteld gekregen door Simpelveld.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image

Bestemmingsrapport

 7.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 7.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

product-image

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen? Wil je jouw huis energiezuinig maken? Start jouw bouwplan met een goede voorbereiding.

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen? Wil je jouw huis energiezuinig maken? Start jouw bouwplan met een goede...

product-image

Woningpakket

 39.99

Woning kopen of verkopen? Nu alles wat je nodig hebt in 1 pakket! Profiteer van de pakketkorting en betaal 39,93 in plaats van 79,39....

Woningpakket

 39.99

Woning kopen of verkopen? Nu alles wat je nodig hebt in 1 pakket! Profiteer van de pakketkorting en betaal...

product-image

Makelaarspakket

 12.49

Doe de snelle woning check. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel een beeld te vormen van een adres...

Makelaarspakket

 12.49

Doe de snelle woning check. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel...

product-image

Maatvoering Perceel

 54.99

Indicatie van de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale grens tot de bebouwing.

Maatvoering Perceel

 54.99

Indicatie van de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale...

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie

Naam overheid
Dossier
NL.IMRO.0965.BPLBG01Buitengb
Dossierstatus
vastgesteld
Identificatie
NL.IMRO.0965.BPLBG01Buitengb-VA01
Planstatus
vastgesteld
Officiële bekendmaking staatscourant

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage %
Bestemmingsplangrens 13.731.011 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Agrarisch 6.284.742 45,77%
- Agrarisch (art. 3) 5.951.261 43,34%
- Agrarisch - Agrarisch bedrijf (art. 4) 333.481 2,43%
Agrarisch met waarden 4.426.054 32,23%
- Agrarisch met waarden (art. 5) 1.439 0,01%
- Agrarisch met waarden - Natuur- en landschapswaarden (art. 6) 4.424.615 32,22%
Bedrijf 61.142 0,45%
- Bedrijf (art. 7) 26.558 0,19%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 8) 23.413 0,17%
- Bedrijf - Rioolwaterzuiveringinstallatie (art. 9) 10.531 0,08%
- Bedrijf - Verkooppunt motorbrandstoffen zonder lpg (art. 10) 639 0,00%
Bos 35.174 0,26%
- Bos (art. 11) 35.174 0,26%
Gemengd 17.776 0,13%
- Gemengd (art. 12) 17.776 0,13%
Groen 211.084 1,54%
- Groen (art. 13) 211.084 1,54%
Horeca 24.314 0,18%
- Horeca (art. 14) 24.314 0,18%
Maatschappelijk 7.611 0,06%
- Maatschappelijk (art. 15) 7.611 0,06%
Natuur 810.960 5,91%
- Natuur (art. 16) 810.960 5,91%
Recreatie 188.039 1,37%
- Recreatie - Dagrecreatie (art. 17) 3.985 0,03%
- Recreatie - Verblijfrecreatie 1 (art. 18) 19.293 0,14%
- Recreatie - Verblijfrecreatie 2 (art. 19) 45.992 0,33%
- Recreatie - Verblijfrecreatie 3 (art. 20) 118.768 0,86%
Sport 211.943 1,54%
- Sport (art. 21) 205.366 1,50%
- Sport - Manege (art. 22) 6.578 0,05%
Tuin 189.637 1,38%
- Tuin (art. 23) 189.637 1,38%
Verkeer 826.959 6,02%
- Verkeer (art. 24) 604.116 4,40%
- Verkeer - Railverkeer (art. 25) 222.843 1,62%
Water 130.993 0,95%
- Water (art. 26) 130.993 0,95%
Wonen 312.946 2,28%
- Wonen (art. 27) 312.946 2,28%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Leiding 232.319 1,69%
- Leiding - Gas (art. 28) 158.262 1,15 %
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 29) 38.222 0,28 %
- Leiding - Riool (art. 31) 11.498 0,08 %
- Leiding - Water (art. 32) 24.337 0,18 %
Waarde 19.134.592 139,35%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 33) 1.183.585 8,62 %
- Waarde - Archeologie 3 (art. 34) 4.601.938 33,51 %
- Waarde - Archeologie 4 (art. 35) 4.477.279 32,61 %
- Waarde - Archeologie 5 (art. 36) 2.727.584 19,86 %
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 37) 28.001 0,20 %
- Waarde - Ecologie (art. 38) 6.116.205 44,54 %
Waterstaat 2.308.938 16,82%
- Waterstaat - Beschermingszone water (art. 39) 40.176 0,29 %
- Waterstaat - Erosie (art. 40) 2.156.543 15,71 %
- Waterstaat - Meanderzone (art. 41) 112.219 0,82 %

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage %
Geluidzone 78.252 0,57%
- geluidzone - industrie (art. 45.1) 78.252 0,57 %
Milieuzone 3.733.178 27,19%
- milieuzone - geurzone (art. 45.2) 260.964 1,90 %
- milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 45.6) 3.472.214 25,29 %
Overige zone 477.783 3,48%
- overige zone - kleinschalige landschapselementen (art. 45.11) 477.783 3,48 %
Veiligheidszone 294.591 2,15%
- veiligheidszone - exportstation (art. 45.10) 294.306 2,14 %
- veiligheidszone - gasontvangstation (art. 45.9) 285 0,00 %
Vrijwaringszone 414.106 3,02%
- vrijwaringszone - spoor (art. 45.3) 140.395 1,02 %
- vrijwaringszone - weg 0-50m (art. 45.4) 49.614 0,36 %
- vrijwaringszone - weg 50-100m (art. 45.4) 224.098 1,63 %