Geo- en vastgoeddata op locatie:

Speelveld Hennebergstraat - Scheelenstraat te Simpelveld

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Simpelveld
DossierNL.IMRO.0965.OVhennebergstr
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.0965.OVhennebergstr-VA01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 25-01-2019
Officiële bekendmaking staatscourant 05-02-2019
Teksten vaststellingsbesluit   besluitdocument   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 3.707 100%
Besluitgebied naam Oppervlakte m2 Percentage
Speelveld Hennebergstraat - Scheelenstraat te Simpelveld 3.707 100%
Besluitvlak naam Oppervlakte m2 Percentage
Besluitvlak 3.707 100%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Kernen gemeente Simpelveld vastgesteld 26-03-2015 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
omgevingsvergunning kennisgeving verlenging beslistermijn, wet algemene bepalingen omgevingsrecht 19-04-2019 19-04-2019 detail
evenementenvergunning Evenementenvergunning Week - 15 05-04-2019 12-04-2019 detail
omgevingsvergunning Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week-14 02-04-2019 10-04-2019 detail
meldingen Beschikking ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen (BRP) Week- 14 02-04-2019 10-04-2019 detail
omgevingsvergunning Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week-14 02-04-2019 10-04-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.