Geo- en vastgoeddata op locatie:

Speelveld Hennebergstraat - Scheelenstraat te Simpelveld

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Simpelveld
DossierNL.IMRO.0965.OVhennebergstr
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.0965.OVhennebergstr-VA01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 25-01-2019
Officiële bekendmaking staatscourant 05-02-2019
Teksten vaststellingsbesluit   besluitdocument   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 3.707 100%
Besluitgebied naam Oppervlakte m2 Percentage
Speelveld Hennebergstraat - Scheelenstraat te Simpelveld 3.707 100%
Besluitvlak naam Oppervlakte m2 Percentage
Besluitvlak 3.707 100%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Kernen gemeente Simpelveld vastgesteld 26-03-2015 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
omgevingsvergunning kennisgeving verlenging beslistermijn, wet algemene bepalingen omgevingsrecht 17-06-2019 17-06-2019 detail
evenementenvergunning Evenementenvergunning Week - 24 12-06-2019 18-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening Startersleningen gemeente Simpelveld 03-06-2019 03-08-2019 detail
omgevingsvergunning Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week -21 21-05-2019 29-05-2019 detail
mededelingen Kennisgeving activiteitenbesluit milieubeheer week -21 21-05-2019 29-05-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?