Geo- en vastgoeddata op locatie:

Partiële herziening Intergemeentelijke Structuurvisie Parkstad Limburg

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Simpelveld
DossierNL.IMRO.0965.STVGM01Partherzstv
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0965.STVGM01Partherzstv-VA01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 31-10-2011
Teksten

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 16.027.427 100%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Beitel en omgeving vastgesteld 28-09-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied 2016 vastgesteld 16-08-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied voorontwerp 09-06-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Oude Molsbergerweg 10 en ong. vastgesteld 21-04-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Beitel en omgeving ontwerp 13-10-2015 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
omgevingsvergunning kennisgeving verlenging beslistermijn, wet algemene bepalingen omgevingsrecht 25-04-2019 25-04-2019 detail
evenementenvergunning Evenementenvergunning Week - 15 05-04-2019 12-04-2019 detail
omgevingsvergunning Kennisgeving aanvragen vergunning voor het innemen of hebben van een standplaats in het winterseizoen 02-04-2019 10-04-2019 detail
omgevingsvergunning Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week-14 02-04-2019 10-04-2019 detail
omgevingsvergunning Kennisgeving aanvragen vergunning voor het innemen of hebben van een standplaats in het winterseizoen week -14 02-04-2019 10-04-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Heiweg Bocholtz detail
Herver Bocholtz detail
Hinsbrig Bocholtz detail
Hofstraat Bocholtz detail
Irenehof Bocholtz detail
Jacobusstraat Bocholtz detail
Julianastraat Bocholtz detail
Kerkeveld Bocholtz detail
Kerkstraat Bocholtz detail
Kievit Bocholtz detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox