Partiële herziening Intergemeentelijke Structuurvisie Parkstad Limburg

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Simpelveld
DossierNL.IMRO.0965.STVGM01Partherzstv
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0965.STVGM01Partherzstv-VA01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 31-10-2011
Teksten

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 16.027.427 100%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Beitel en omgeving detail kaart
Buitengebied 2016 detail kaart
Buitengebied detail kaart
Oude Molsbergerweg 10 en ong. detail kaart
Beitel en omgeving detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
kennisgeving verlenging beslistermijn, wet algemene bepalingen omgevingsrecht detail
Aanwijzingsbesluit gemeentelijke heffingsambtenaar, invorderingsambtenaar, WOZ ambtenaar detail
Beleidsnota Archeologie Gemeente Simpelveld detail
Aanwijzingsbesluit gemeentelijke deurwaarder detail
Beleidsregel tijdelijke versoepeling van de compensatiesystematiek van de Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Heiweg Bocholtz detail
Herver Bocholtz detail
Hinsbrig Bocholtz detail
Hofstraat Bocholtz detail
Irenehof Bocholtz detail
Jacobusstraat Bocholtz detail
Julianastraat Bocholtz detail
Kerkeveld Bocholtz detail
Kerkstraat Bocholtz detail
Kievit Bocholtz detail

Meer weten over adressen?