Partiële herziening bestemmingsplan Havens Stein e.o.: Heirstraat 24 en 26

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Stein
DossierNL.IMRO.0971.BPHeirstraat24en26
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0971.BPHeirstraat24en26-0004
Planstatusontwerp
Datum planstatus 01-03-2011
Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 7.917 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Bedrijf 7.917 100,00%
- Bedrijf - B1 (art. 3) 4.834 61,06%
- Bedrijf - B2 (art. 4) 3.083 38,95%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
bp havens Stein detail kaart
Partiële herziening bestemmingsplan Havens Stein e.o.: Heirstraat 24 en 26 detail kaart
Partiële herziening bestemmingsplan Havens Stein e.o.: Heirstraat 24 en 26 detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning Urmonderhof 1 6129 PB te Urmond (O2019-119\0971119885) detail
Ondermandaatbesluit informatieplicht energiebesparing gemeente Stein detail
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning Paalweg 14 6129 EZ te Urmond (O2019-091\0971115074) detail
Provincie Limburg melding Besluit Uniforme Saneringen De Bath (noordelijke en zuidelijke slikvijvers), Urmond, BUS 2019-093 detail
Besluit aanvraag evenementenvergunning diverse wegen in Urmond (A2019-139\0971114419) detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Heirstraat Urmond detail

Meer weten over adressen?