Partiële herziening bestemmingsplan Havens Stein e.o.: Heirstraat 24 en 26

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Stein Dossier NL.IMRO.0971.BPHeirstraat24en26 Dossierstatus geheel onherroepelijk in werking Identificatie NL.IMRO.0971.BPHeirstraat24en26-0004 Planstatus ontwerp Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 7.917 100%

Enkelbestemming m2 %
- Bedrijf - B1 (art. 3) 4.834 61,06%
- Bedrijf - B2 (art. 4) 3.083 38,95%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Heirstraat