Kasteelpark Elsloo

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Stein
DossierNL.IMRO.0971.BPKasteelpark
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0971.BPKasteelpark-0004
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 15-03-2012
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 5.739 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Natuur 5.739 100,00%
- Natuur (art. 3) 5.739 100,00%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 8.499 148,10%
Waarde - Archeologie 1 (art. 4) 2.760 48,10%
Waarde - Beschermd dorpsgezicht (art. 5) 5.739 100,00%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Milieuzone 5.739 100,00%
milieuzone - bodembeschermingsgebied (art. 9) 5.739 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Kern Elsloo detail kaart
kern Elsloo detail kaart
Kasteelpark Elsloo detail kaart
Kasteelpark Elsloo detail kaart
Kasteelpark Elsloo detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Besluit aanvraag evenementenvergunning Maasberg 1 6181GV Elsloo (A2019-165\0971117313) detail
Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Op de Berg 3a 6181 GT te Elsloo (O2019-054\SXO27837123) detail
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning Op de Berg 7 6181 GT te Elsloo (O2019-097\0971117161) detail
Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning gelegen tussen de westelijke en oostelijke kanaalweg te Elsloo (O2019-092\0971115612) detail
Kennisgeving evenementmelding diverse wegen in de gemeente Stein (A2019-140\0971-AZK-114214) detail

Vergunningen in de gaten houden?