Verleggen 2 buisleidingen Julianakanaal Elsloo

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Stein Dossier NL.IMRO.0971.OVHemelsbeekElsloo Dossierstatus in voorbereiding Identificatie NL.IMRO.0971.OVHemelsbeekElsloo-DB01 Planstatus vastgesteld Teksten vaststellingsbesluit   besluitdocument   bijlage bij besluitdocument   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 8.768 100%

Besluitgebied naam m2 %
Verleggen 2 buisleidingen Julianakanaal Elsloo 8.768 100%

Besluitvlak naam m2 %
0 0%