Omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een silopark BPS155-157

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Stein
DossierNL.IMRO.0971.OVLimpensBPSElsloo
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.0971.OVLimpensBPSElsloo-OB01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 17-09-2015
Teksten bijlage bij besluitdocument   besluitdocument  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 419 100%
Besluitgebied naam Oppervlakte m2 Percentage
Omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een silopark BPS155-157 419 100%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een silopark BPS155-157 detail kaart
Omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een silopark BPS155-157 detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Beleidsregel tijdelijke versoepeling van de compensatiesystematiek detail
Aanwijzingsbesluit kampeermiddelen 2019-2022 detail
Gemeente Sittard-Geleen - Intrekking acht gehandicaptenparkeerplaatsen - Verspreid over hele gemeente detail
Beleidsregel toewijzing opengevallen vaste standplaatsen weekmarkten Sittard-Geleen detail
Bekendmaking van het voornemen opneming van het gegeven ‘opheffen adres en vertrek uit Nederland’ in de Basisregistratie Personen (BRP) detail

Vergunningen in de gaten houden?