7.4
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Buitengebied 2013 heeft op 29-06-2015 de status vastgesteld gekregen door Vaals.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Vaals
Dossier
NL.IMRO.0981.BPBuitengebied2013
Dossierstatus
vastgesteld
Identificatie
NL.IMRO.0981.BPBuitengebied2013-VG02
Planstatus
vastgesteld
Officiële bekendmaking staatscourant
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 21.314.056 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch met waarden - Landschap (art. 3) 3.387.177 15,89%
- Agrarisch met waarden - Natuur en landschap (art. 4) 10.027.547 47,05%

- Bedrijf (art. 5) 77.758 0,36%

- Horeca (art. 6) 36.838 0,17%

- Maatschappelijk (art. 7) 77.487 0,36%

- Natuur (art. 8) 5.972.135 28,02%
- Natuur - Landgoed (art. 9) 160.302 0,75%

- Recreatie (art. 10) 285.272 1,34%

- Sport (art. 11) 49.178 0,23%

- Verkeer (art. 12) 546.686 2,56%

- Water (art. 13) 244.524 1,15%

- Wonen (art. 14) 449.150 2,11%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Brandstof (art. 15) 21.702 0,10%
- Leiding - Gas (art. 16) 33.037 0,16%
- Leiding - Riool (art. 17) 18.327 0,09%

- Waarde - Archeologie 1 (art. 18) 59.263 0,28%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 19) 1.113.634 5,22%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 20) 160.949 0,76%
- Waarde - Archeologie 4 (art. 21) 5.168.745 24,25%
- Waarde - Archeologie 5 (art. 22) 6.949.546 32,61%
- Waarde - Archeologie 6 (art. 23) 1.078.689 5,06%
- Waarde - Archeologie 7 (art. 24) 6.783.231 31,83%
- Waarde - Beschermd dorpsgezicht (art. 25) 2.516.024 11,80%
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 26) 120.715 0,57%
- Waarde - Ecologie (art. 27) 298.783 1,40%
- Waarde - Ecologische hoofdstructuur (art. 28) 6.881.166 32,28%
- Waarde - Erosieremmend element (art. 29) 28.037 0,13%
- Waarde - Kwetsbaar reliëf (art. 31) 843.549 3,96%
- Waarde - Natura 2000 (art. 30) 7.414.968 34,79%

- Waterstaat - Beschermingszone watergang (art. 32) 421.384 1,98%
- Waterstaat - Waterberging (art. 33) 673.287 3,16%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- milieuzone - bodembeschermingsgebied (art. 37.1) 21.314.056 100,00%
- milieuzone - stiltegebied (art. 37.2) 7.392.893 34,69%