7.5
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan BPVijlenstraat 49a heeft op 08-11-2016 de status ontwerp gekregen door Vaals.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Vaals
Dossier
NL.IMRO.0981.BPVijlenstraat49a
Dossierstatus
in voorbereiding
Identificatie
NL.IMRO.0981.BPVijlenstraat49a-ON01
Planstatus
ontwerp
Officiële bekendmaking staatscourant
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 11.284 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch met waarden - Natuur en landschap (art. 3) 9.721 86,15%

- Recreatie (art. 4) 1.054 9,34%

- Water (art. 5) 15 0,13%

- Wonen (art. 6) 1.181 10,46%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Archeologie 2 (art. 7) 901 7,98%
- Waarde - Archeologie 6 (art. 8) 3.913 34,67%
- Waarde - Archeologie 7 (art. 9) 6.459 57,24%
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 10) 237 2,10%
- Waarde - Ecologische hoofdstructuur (EHS) (art. 11) 9.736 86,28%
- Waarde - Kwetsbaar reliëf (art. 12) 99 0,87%

- Waterstaat - Beschermingszone watergang (art. 13) 606 5,37%
- Waterstaat - Waterberging (art. 14) 7.686 68,11%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- milieuzone - beschermingsgebied Nationaal landschap Zuid Limburg (art. 18.1) 2.235 19,81%
- milieuzone - stiltegebied (art. 18.2) 11.351 100,59%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Vijlenstraat