6.5
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Blitterswijck heeft op 27-06-2019 de status vastgesteld gekregen door Venray.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Venray
Dossier
NL.IMRO.0984.BP13007
Dossierstatus
in voorbereiding
Identificatie
NL.IMRO.0984.BP13007-va01
Planstatus
vastgesteld
Officiële bekendmaking staatscourant
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 367.656 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 14.816 4,03%

- Agrarisch met waarden (art. 4) 35.735 9,72%

- Bedrijf (art. 5) 6.134 1,67%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 6) 344 0,09%

- Gemengd (art. 7) 4.961 1,35%

- Groen (art. 8) 5.880 1,60%

- Horeca (art. 9) 459 0,12%

- Maatschappelijk (art. 10) 7.478 2,03%

- Verkeer (art. 11) 57.185 15,55%

- Wonen (art. 12) 229.719 62,48%
- Wonen - Bedrijf (art. 13) 4.943 1,34%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Riool (art. 14) 1.021 0,28%

- Waarde - Archeologie 2 (art. 15) 185.932 50,57%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 16) 713 0,19%
- Waarde - Archeologie 4 (art. 17) 128.878 35,05%
- Waarde - Archeologie 5 (art. 18) 50.991 13,87%
- Waarde - Boom (art. 19) 2.428 0,66%

- Waterstaat - Stroomvoerend rivierbed (art. 20) 2.630 0,72%
- Waterstaat - Waterkering (art. 21) 10.406 2,83%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- vrijwaringszone - dijk (art. 25.1) 4.168 1,13%

- wetgevingzone - wijzigingsgebied 1 (art. 8.5) 2.504 0,68%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 2 (art. 7.7) 851 0,23%