Bestemmingsplan Buitengebied Venray 2010, herziening locaties

Bestemmingsplan Buitengebied Venray 2010, herziening locaties heeft op 01-11-2016 de status vastgesteld gekregen door Venray.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Venray
Dossier
NL.IMRO.0984.PHBP15002
Dossierstatus
vastgesteld
Identificatie
NL.IMRO.0984.PHBP15002-va01
Planstatus
vastgesteld
Officiële bekendmaking staatscourant
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 3.307.751 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 899.519 27,19%

- Agrarisch met waarden (art. 4) 1.647.436 49,81%

- Bedrijf (art. 5) 167.193 5,05%

- Horeca (art. 6) 14.554 0,44%

- Natuur (art. 10) 48.542 1,47%

- Recreatie (art. 13) 46.008 1,39%

- Sport - Manege (art. 14) 12.702 0,38%

- Verkeer - Railverkeer (art. 15) 16 0,00%
- Verkeer - Wegverkeer (art. 16) 25.727 0,78%

- Water (art. 17) 56.407 1,71%

- Wonen (art. 18) 70.320 2,13%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 20) 5.539 0,17%
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 21) 12.524 0,38%
- Leiding - Leidingstrook (art. 22) 14.718 0,44%
- Leiding - Olie (art. 23) 4.272 0,13%
- Leiding - Riool (art. 24) 405 0,01%

- Waarde - Archeologie - 1 (art. 25) 110.745 3,35%
- Waarde - Archeologie - 2 (art. 26) 508.707 15,38%
- Waarde - Archeologie - 3 (art. 27) 68.981 2,09%
- Waarde - Beekdal (art. 28) 16.875 0,51%
- Waarde - Esgronden (art. 30) 56.682 1,71%
- Waarde - Houtopstanden en houtwallen (art. 31) 8.358 0,25%
- Waarde - Ontwikkelingszone groen (art. 32) 264 0,01%

- Waterstaat - Beschermingszone watergang (art. 36) 1.843 0,06%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 38) 332.303 10,05%
- geluidzone - industrie te vervallen (art. 38) 21.171 0,64%
- geluidzone - ke zonering (art. 38) 22.679 0,69%

- luchtvaartverkeerzone (art. 38) 539.969 16,32%

- milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 38) 89.612 2,71%
- milieuzone - stiltegebied (art. 38) 5.706 0,17%

- overige zone - agrarisch gemengd (art. 38) 81.038 2,45%

- reconstructiewetzone - extensiveringsgebied (art. 38) 580.341 17,54%
- reconstructiewetzone - landbouwontwikkelingsgebied (art. 38) 307.123 9,28%
- reconstructiewetzone - verwevingsgebied (art. 38) 1.982.951 59,95%

- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 38) 2.124 0,06%
- vrijwaringszone - spoor (art. 38) 220 0,01%
- vrijwaringszone - weg - 1 (art. 38) 7.068 0,21%
- vrijwaringszone - weg - 2 (art. 38) 15.702 0,47%