7.9
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Uitbreiding bedrijventerrein Lindelaufer Gewande - Op gen Hek heeft op 02-07-2015 de status vastgesteld gekregen door Voerendaal.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Voerendaal
Dossier
NL.IMRO.0986.BPbtLGOpgenHek
Dossierstatus
geheel onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.0986.BPbtLGOpgenHek-VA01
Planstatus
vastgesteld
Officiële bekendmaking staatscourant
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 23.223 100%

Enkelbestemming m2 %
- Bedrijventerrein - Uit te werken (art. 5) 17.673 76,10%

- Groen (art. 3) 3.692 15,90%

- Verkeer (art. 4) 1.858 8,00%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Archeologie 1 (art. 6) 23.223 100,00%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 7) 1.629 7,02%

- Waterstaat (art. 8) 1.036 4,46%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- milieuzone - bodembeschermingsgebied (art. 9.2) 23.223 100,00%

- vrijwaringszone - weg 1 (art. 9.3) 5.231 22,53%

- wetgevingzone - landschappelijke inpassing (art. 9.1) 1.078 4,64%

Oppervlakte van bouwmogelijkheden

Dit bestemmingsplan bevat de enkelbestemming Bedrijventerrein - Uit te werken, dit betekent dat nog niet is vastgesteld op welke wijze er gebouwd mag worden.
Onderdeel m2 %
Bestemmingsplangebied 23.223 100%
Enkelbestemming 76,10%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Oude Midweg
Via Fabrica