Buitengebied 2013

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Voerendaal Dossier NL.IMRO.0986.GUbuitengebied2013 Dossierstatus geheel onherroepelijk in werking Identificatie NL.IMRO.0986.GUbuitengebied2013-GU01 Planstatus vastgesteld Teksten vaststellingsbesluit   besluitdocument  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 26.648 100%

Besluitgebied naam m2 %
Buitengebied 2013 26.648 100%

Besluitvlak naam m2 %
0 0%