Buitengebied 2013

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Voerendaal
DossierNL.IMRO.0986.GUbuitengebied2013
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0986.GUbuitengebied2013-GU01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 25-06-2014
Teksten vaststellingsbesluit   besluitdocument  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 26.648 100%
Besluitgebied naam Oppervlakte m2 Percentage
Buitengebied 2013 26.648 100%
Besluitvlak naam Oppervlakte m2 Percentage
Besluitvlak 26.648 100%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Buitengebied 2013 detail kaart
Buitengebied 2013 detail kaart
Buitengebied 2013 detail kaart
Buitengebied 2013 detail kaart
Buitengebied 2013 detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Mandaatbesluit heffingen gemeente Heerlen detail
Voorwaarden stookontheffing detail
Gemeente Heerlen - ambtshalve uitschrijvingen uit de BRP van 22 -07-2019 tot en met 04-08-2019 detail
Inkoopbeleid gemeente Beekdaelen detail
Rechtspositieregeling Mobile Devices gemeente Beekdaelen 2019 detail

Vergunningen in de gaten houden?