Luiperbeekstraat 40 te Klimmen

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Voerendaal Dossier NL.IMRO.0986.OVluiperbeekstr40 Dossierstatus in voorbereiding Identificatie NL.IMRO.0986.OVluiperbeekstr40-ON01 Planstatus ontwerp Teksten besluitdocument   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 235 100%

Besluitgebied naam m2 %
Luiperbeekstraat 40 te Klimmen 235 100%

Besluitvlak naam m2 %
0 0%