7.5
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Kernen 2010 heeft op 25-10-2010 de status vastgesteld gekregen door Valkenburg aan de Geul.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Valkenburg aan de Geul
Dossier
NL.IMRO.0994.2009BP001
Dossierstatus
geheel onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.0994.2009BP001-VA01
Planstatus
vastgesteld
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 4.585.341 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 37.289 0,81%
- Agrarisch - Agrarisch bedrijf (art. 4) 63.236 1,38%

- Agrarisch met waarden (art. 5) 587.660 12,82%

- Bedrijf (art. 6) 129.357 2,82%

- Bedrijventerrein (art. 7) 105.832 2,31%

- Gemengd (art. 8) 76.361 1,67%

- Groen (art. 9) 98.715 2,15%

- Maatschappelijk (art. 10) 265.737 5,80%

- Natuur (art. 11) 258.352 5,63%

- Recreatie (art. 12) 44.059 0,96%

- Tuin (art. 13) 1.767 0,04%

- Verkeer (art. 14) 565.826 12,34%
- Verkeer - Railverkeer (art. 15) 65.711 1,43%

- Water - Primair water (art. 16) 40.886 0,89%

- Wonen (art. 17) 2.244.552 48,95%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Brandstof (art. 18) 1.070 0,02%
- Leiding - Gas (art. 19) 96.054 2,09%
- Leiding - Leidingstrook (art. 20) 6.220 0,14%
- Leiding - Riool (art. 21) 2.365 0,05%
- Leiding - Water (art. 22) 1.406 0,03%

- Waarde - Archeologie - 1 (art. 23) 297 0,01%
- Waarde - Archeologie - 2 (art. 23) 195.738 4,27%
- Waarde - Archeologie - 3 (art. 23) 1.292.744 28,19%
- Waarde - Archeologie - 4 (art. 23) 200.440 4,37%
- Waarde - Archeologie - 5 (art. 23) 2.375.102 51,80%
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 24) 567.550 12,38%
- Waarde - Cultuurhistorie - Onderaardsgangenstelsel - groeve beleidscategorie 1 (art. 25) 154.638 3,37%
- Waarde - Cultuurhistorie - Onderaardsgangenstelsel - groeve beleidscategorie 2 (art. 25) 48.121 1,05%
- Waarde - Cultuurhistorie - Onderaardsgangenstelsel - groeve beleidscategorie 3 (art. 25) 12.082 0,26%
- Waarde - Cultuurhistorie - Onderaardsgangenstelsel - groeve beleidscategorie 4 (art. 25) 1.588 0,03%

- Waterstaat - Beschermingszone primair water (art. 26) 100.485 2,19%
- Waterstaat - Erosie (art. 27) 337.484 7,36%
- Waterstaat - Inundatiegebied (art. 28) 224.824 4,90%
- Waterstaat - Meanderzone (art. 29) 77.060 1,68%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 32) 672.333 14,66%

- veiligheidszone - lpg (art. 32) 23.150 0,50%
- veiligheidszone - onderaardsgangenstelsel (art. 32) 323.109 7,05%

- vrijwaringszone - spoor (art. 32) 40.262 0,88%
- vrijwaringszone - straalpad (art. 32) 268.637 5,86%
- vrijwaringszone - weg (art. 32) 91.746 2,00%

- wro-zone - bebouwingscontour (art. 32) 2.757.993 60,15%
- wro-zone - bouwtitel (art. 17) 24.677 0,54%
- wro-zone - wijzigingsgebied 1 (art. 32) 8.055 0,18%
- wro-zone - wijzigingsgebied 2 (art. 32) 1.610 0,04%
- wro-zone - wijzigingsgebied 3 (art. 32) 2.373 0,05%
- wro-zone - wijzigingsgebied 4 (art. 32) 663 0,01%
- wro-zone - wijzigingsgebied 5 (art. 32) 1.043 0,02%
- wro-zone - wijzigingsgebied 6 (art. 32) 3.361 0,07%
- wro-zone - wijzigingsgebied 7 (art. 32) 1.575 0,03%