7.4
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied Valkenburg aan de Geul 2012 heeft op 02-04-2012 de status vastgesteld gekregen door Valkenburg aan de Geul.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Valkenburg aan de Geul
Dossier
NL.IMRO.0994.2009BP002
Dossierstatus
geheel onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.0994.2009BP002-VA01
Planstatus
vastgesteld
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 31.172.071 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 6.021.550 19,32%
- Agrarisch - Agrarisch bedrijf (art. 4) 309.404 0,99%

- Agrarisch met waarden - Landschappelijke en natuurlijke waarden (art. 5) 15.413.702 49,45%

- Bedrijf (art. 6) 35.275 0,11%
- Bedrijf - Agrarisch loonbedrijf (art. 7) 23.370 0,07%
- Bedrijf - Bomenteelt (art. 8) 75.117 0,24%
- Bedrijf - Gasontvangststation (art. 9) 719 0,00%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 10) 910 0,00%
- Bedrijf - Tuincentrum (art. 11) 8.511 0,03%
- Bedrijf - Verkooppunt motorbrandstoffen met lpg (art. 12) 5.432 0,02%

- Cultuur en ontspanning (art. 13) 63.298 0,20%

- Detailhandel (art. 14) 2.530 0,01%

- Gemengd - 1 (art. 15) 33.416 0,11%
- Gemengd - 2 (art. 16) 27.432 0,09%
- Gemengd - 3 (art. 17) 3.227 0,01%

- Groen (art. 18) 19.302 0,06%
- Groen - Park (art. 19) 133.622 0,43%

- Horeca (art. 20) 24.058 0,08%

- Maatschappelijk (art. 21) 52.084 0,17%
- Maatschappelijk - Begraafplaats (art. 22) 18.855 0,06%

- Natuur (art. 23) 5.847.128 18,76%

- Recreatie - Dagrecreatie (art. 24) 13.054 0,04%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 25) 548.333 1,76%

- Sport (art. 26) 171.778 0,55%

- Tuin (art. 27) 84.538 0,27%

- Verkeer (art. 28) 1.282.457 4,11%
- Verkeer - Railverkeer (art. 29) 192.355 0,62%

- Water - Primair water (art. 31) 403.720 1,30%

- Wonen (art. 32) 347.263 1,11%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Bovengronds (art. 33) 156.856 0,50%
- Leiding - Ondergronds (art. 34) 295.246 0,95%

- Waarde - Archeologie - 1 (art. 35) 375.500 1,20%
- Waarde - Archeologie - 2 (art. 36) 290.271 0,93%
- Waarde - Archeologie - 3 (art. 37) 1.927.948 6,18%
- Waarde - Archeologie - 4 (art. 38) 9.285.865 29,79%
- Waarde - Archeologie - 5 (art. 39) 7.800.630 25,02%
- Waarde - Archeologie - 6 (art. 40) 8.472.045 27,18%
- Waarde - Beschermd dorpsgezicht (art. 41) 595.115 1,91%
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 42) 71.199 0,23%
- Waarde - Ecologie (art. 43) 12.916.559 41,44%
- Waarde - Landschapselement (art. 44) 31.169.341 99,99%
- Waarde - Ondergronds gangenstelsel (art. 45) 1.797.564 5,77%

- Waterstaat - Beschermingszone primair water (art. 46) 494.864 1,59%
- Waterstaat - Erosie (art. 47) 18.027 0,06%
- Waterstaat - Inundatiegebied (art. 48) 1.762.449 5,65%
- Waterstaat - Meanderzone (art. 49) 1.569.809 5,04%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - luchtvaart (art. 53) 3.288.788 10,55%
- geluidzone - spoor (art. 53) 798.916 2,56%

- milieuzone - bodembeschermingsgebied (art. 53) 31.172.065 100,00%
- milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 53) 6.017.209 19,30%
- milieuzone - stiltegebied (art. 53) 3.139.035 10,07%
- milieuzone - waterwingebied (art. 53) 193.506 0,62%

- other: hamsterkernleefgebied (art. 53) 359.748 1,15%
- other: via belgica (art. 53) 8.994.196 28,85%

- veiligheidszone - bevi (art. 53) 93.960 0,30%
- veiligheidszone - hellingen (art. 53) 44.310 0,14%
- veiligheidszone - leiding (art. 53) 4.013.845 12,88%
- veiligheidszone - lpg (art. 53) 41.348 0,13%
- veiligheidszone - ondergrondsgangenstelsel (art. 53) 2.513.037 8,06%

- vrijwaringszone - straalpad (art. 53) 971.227 3,12%
- vrijwaringszone - weg (art. 53) 1.049.249 3,37%

- wro-zone - wijzigingsgebied (art. 53) 77.295 0,25%
- wro-zone - wijzigingsgebied 1 (art. 8) 2.744 0,01%
- wro-zone - wijzigingsgebied 2 (art. 8) 13.797 0,04%