Bestemmingsplan Partiële herziening BP Kernen 2010 - Herontwikkeling Leeuwbierterrein

Bestemmingsplan Partiële herziening BP Kernen 2010 - Herontwikkeling Leeuwbierterrein heeft op 12-12-2016 de status voorontwerp gekregen door Valkenburg aan de Geul.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Valkenburg aan de Geul
Dossier
NL.IMRO.0994.2016BP002
Dossierstatus
in voorbereiding
Identificatie
NL.IMRO.0994.2016BP002-VO01
Planstatus
voorontwerp
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 85.349 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch met waarden - Landschappelijke en natuurlijke waarden (art. 3) 37.093 43,46%

- Gemengd (art. 4) 39.656 46,46%

- Verkeer (art. 5) 2.359 2,76%

- Water - Primair water (art. 6) 6.242 7,31%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 7) 1.838 2,15%
- Leiding - Riool (art. 8) 45 0,05%

- Waarde - Archeologie 1 (art. 9) 297 0,35%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 10) 10.958 12,84%
- Waarde - Archeologie 5 (art. 11) 62.158 72,83%
- Waarde - Ecologie (art. 12) 32.941 38,60%
- Waarde - Landschapselement (art. 13) 32.941 38,60%
- Waarde - Natura 2000 (art. 14) 6.884 8,07%

- Waterstaat - Beschermingszone primair water (art. 15) 16.086 18,85%
- Waterstaat - Erosie (art. 16) 1.918 2,25%
- Waterstaat - Inundatiegebied (art. 17) 53.392 62,56%
- Waterstaat - Meanderzone (art. 18) 38.083 44,62%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- milieuzone - bodembeschermingsgebied (art. 22.1) 32.941 38,60%

- overige zone - via belgica (art. 22.3) 32.941 38,60%

- veiligheidszone - hellingen (art. 22.2) 7.379 8,65%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Plenkertstraat
De Leeuwhof