7.4
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Initieel Omgevingsplan Valkenburg aan de Geul 2020 heeft op 27-05-2020 de status ontwerp gekregen door Valkenburg aan de Geul.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Valkenburg aan de Geul
Dossier
NL.IMRO.0994.2020BP001
Dossierstatus
in voorbereiding
Identificatie
NL.IMRO.0994.2020BP001-ON01
Planstatus
ontwerp
Officiële bekendmaking staatscourant
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 36.759.395 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 5.990.518 16,30%
- Agrarisch - Agrarisch bedrijf (art. 4) 368.637 1,00%

- Agrarisch met waarden (art. 5) 560.723 1,53%
- Agrarisch met waarden - Landschappelijke en natuurlijke waarden (art. 6) 15.276.891 41,56%

- Bedrijf (art. 7) 126.502 0,34%
- Bedrijf - Agrarisch loonbedrijf (art. 8) 26.909 0,07%
- Bedrijf - Bomenteelt (art. 9) 58.091 0,16%
- Bedrijf - Gasontvangststation (art. 10) 719 0,00%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 11) 910 0,00%
- Bedrijf - Tuincentrum (art. 12) 12.574 0,03%
- Bedrijf - Verkooppunt motorbrandstoffen met lpg (art. 13) 5.432 0,01%

- Bedrijventerrein (art. 14) 105.832 0,29%

- Centrum (art. 15) 140.598 0,38%
- Centrum - 1 (art. 16) 6.865 0,02%

- Cultuur en ontspanning (art. 17) 63.298 0,17%

- Detailhandel (art. 18) 5.492 0,01%

- Dienstverlening (art. 19) 2.050 0,01%

- Gemengd (art. 20) 227.252 0,62%
- Gemengd - 1 (art. 21) 33.416 0,09%
- Gemengd - 2 (art. 22) 27.432 0,07%
- Gemengd - 3 (art. 23) 7.442 0,02%

- Groen (art. 24) 136.191 0,37%
- Groen - Park (art. 25) 133.623 0,36%

- Horeca (art. 26) 45.118 0,12%

- Kantoor (art. 27) 2.648 0,01%

- Maatschappelijk (art. 28) 411.526 1,12%
- Maatschappelijk - Begraafplaats (art. 29) 18.855 0,05%

- Natuur (art. 30) 6.347.438 17,27%

- Recreatie (art. 31) 234.370 0,64%
- Recreatie - Dagrecreatie (art. 32) 13.054 0,04%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 33) 408.814 1,11%

- Sport (art. 34) 179.940 0,49%

- Tuin (art. 35) 94.489 0,26%

- Verkeer (art. 36) 2.067.030 5,62%
- Verkeer - Railverkeer (art. 37) 257.863 0,70%

- Water (art. 38) 30.249 0,08%
- Water - Primair water (art. 39) 453.170 1,23%

- Wonen (art. 40) 2.877.370 7,83%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Bovengronds (art. 41) 156.855 0,43%
- Leiding - Brandstof (art. 42) 1.070 0,00%
- Leiding - Gas (art. 43) 96.992 0,26%
- Leiding - Leidingstrook (art. 44) 6.220 0,02%
- Leiding - Ondergronds (art. 45) 295.247 0,80%
- Leiding - Riool (art. 46) 10.738 0,03%
- Leiding - Water (art. 47) 1.406 0,00%

- Waarde - Archeologie 1 (art. 48) 391.557 1,07%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 49) 664.243 1,81%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 50) 3.308.849 9,00%
- Waarde - Archeologie 4 (art. 51) 9.482.063 25,79%
- Waarde - Archeologie 5 (art. 52) 10.556.215 28,72%
- Waarde - Archeologie 6 (art. 53) 8.454.640 23,00%
- Waarde - Beschermd dorpsgezicht (art. 54) 595.115 1,62%
- Waarde - Beschermd stadsgezicht (art. 55) 74.236 0,20%
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 56) 638.759 1,74%
- Waarde - Cultuurhistorie - onderaardsgangenstelsel - groeve beleidscategorie 1 (art. 57) 154.638 0,42%
- Waarde - Cultuurhistorie - onderaardsgangenstelsel - groeve beleidscategorie 2 (art. 57) 48.030 0,13%
- Waarde - Cultuurhistorie - onderaardsgangenstelsel - groeve beleidscategorie 3 (art. 57) 12.080 0,03%
- Waarde - Cultuurhistorie - Onderaardsgangenstelsel - groeve beleidscategorie 3 (art. 57) 0 0,00%
- Waarde - Cultuurhistorie - onderaardsgangenstelsel - groeve beleidscategorie 4 (art. 57) 1.588 0,00%
- Waarde - Ecologie (art. 58) 12.897.733 35,09%
- Waarde - Landschapselement (art. 59) 31.009.991 84,36%
- Waarde - Natura 2000 (art. 60) 76.755 0,21%
- Waarde - Ondergronds gangenstelsel (art. 61) 1.982.982 5,39%

- Waterstaat - Beschermingszone primair water (art. 62) 593.171 1,61%
- Waterstaat - Beschermingszone regenwaterbuffer (art. 63) 501 0,00%
- Waterstaat - Erosie (art. 64) 354.044 0,96%
- Waterstaat - Inundatiegebied (art. 65) 1.978.854 5,38%
- Waterstaat - Meanderzone (art. 66) 1.710.011 4,65%
- Waterstaat - Waterlopen (art. 67) 44.178 0,12%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - luchtvaart (art. 71.2) 3.288.788 8,95%
- geluidzone - spoor (art. 71.1) 798.916 2,17%

- milieuzone - beschermingsgebied Nationaal Landschap Zuid-Limburg (art. 71.3) 31.056.978 84,49%
- milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 71.4) 6.693.061 18,21%
- milieuzone - stiltegebied (art. 71.5) 3.187.422 8,67%
- milieuzone - waterwingebied (art. 71.6) 193.506 0,53%

- overige zone - buitengebied (art. 2) 31.074.732 84,54%
- overige zone - centrum (art. 2) 1.099.664 2,99%
- overige zone - croix de bourgogne (art. 2) 631 0,00%
- overige zone - EHS (art. 71.7) 246.884 0,67%
- overige zone - entreegebouw kasteelruïne (art. 2) 2.240 0,01%
- overige zone - gerendal 2, 3 en 7 (art. 2) 48.387 0,13%
- overige zone - gronden gelegen buiten contour (art. 71.8) 312.700 0,85%
- overige zone - hamsterkernleefgebied (art. 71.10) 359.748 0,98%
- overige zone - kernen (art. 2) 4.584.953 12,47%
- overige zone - kloosterbosch (art. 2) 304.683 0,83%
- overige zone - kruisstraat 15 (art. 2) 2.398 0,01%
- overige zone - langen akker (art. 2) 5.342 0,01%
- overige zone - leeuwbierterrein (art. 2) 25.930 0,07%
- overige zone - pog (art. 71.9) 119.849 0,33%
- overige zone - reinaldstraat/nieuweweg (art. 2) 3.380 0,01%
- overige zone - sibberkerkstraat 91 (art. 2) 4.244 0,01%
- overige zone - strucht 48 (art. 2) 8.380 0,02%
- overige zone - 't anker (art. 2) 3.330 0,01%
- overige zone - via belgica (art. 71.11) 8.986.061 24,45%
- overige zone - villa via nova (art. 2) 6.356 0,02%
- overige zone - zenderweg (art. 2) 2.055 0,01%

- veiligheidszone - bevi (art. 71.12) 84.769 0,23%
- veiligheidszone - hellingen (art. 71.13) 74.563 0,20%
- veiligheidszone - leiding (art. 71.14) 4.002.353 10,89%
- veiligheidszone - lpg (art. 71.15) 42.830 0,12%
- veiligheidszone - lpg - vervallen (art. 71.15) 18.346 0,05%
- veiligheidszone - onderaardsgangenstelsel (art. 71.16) 2.835.191 7,71%
- veiligheidszone - ondergronds gangenstelsel (art. 71.17) 309.649 0,84%

- vrijwaringszone - spoor (art. 71.18) 40.262 0,11%
- vrijwaringszone - straalpad (art. 71.19) 1.239.950 3,37%
- vrijwaringszone - weg (art. 71.20) 1.141.083 3,10%

- wetgevingzone - bebouwingscontour (art. 71) 2.757.993 7,50%
- wetgevingzone - bouwtitel (art. 40.2) 9.028 0,02%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 1 (art. 71.21) 8.055 0,02%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 10 (art. 71.30) 189 0,00%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 11 (art. 71.31) 77.295 0,21%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 2 (art. 71.22) 1.610 0,00%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 3 (art. 71.23) 2.373 0,01%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 4 (art. 71.24) 663 0,00%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 5 (art. 71.25) 1.043 0,00%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 6 (art. 71.26) 3.361 0,01%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 7 (art. 71.27) 1.575 0,00%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 8 (art. 71.28) 145 0,00%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 9 (art. 71.29) 660 0,00%