Bestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied Horst aan de Maas

Bestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied Horst aan de Maas heeft op 19-12-2017 de status vastgesteld gekregen door Horst aan de Maas.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Horst aan de Maas
Dossier
NL.IMRO.1507.HMBUITENGEBIED
Dossierstatus
vastgesteld
Identificatie
NL.IMRO.1507.HMBUITENGEBIED-BPV1
Planstatus
vastgesteld
Officiële bekendmaking staatscourant
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 163.619.353 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch met waarden (art. 3) 102.450.994 62,62%
- Agrarisch met waarden - Agrarisch onderzoekscentrum (art. 4) 340.772 0,21%

- Bedrijf (art. 5) 1.176.124 0,72%

- Bos (art. 6) 863.381 0,53%

- Cultuur en ontspanning (art. 7) 18.597 0,01%

- Detailhandel (art. 8) 58.793 0,04%

- Groen (art. 9) 137.711 0,08%

- Horeca (art. 10) 69.029 0,04%

- Maatschappelijk (art. 11) 263.304 0,16%

- Natuur (art. 12) 39.237.257 23,98%

- Recreatie - Dagrecreatie (art. 13) 752.960 0,46%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 14) 1.558.893 0,95%

- Sport (art. 15) 2.256.914 1,38%

- Tuin (art. 16) 93.405 0,06%

- Verkeer (art. 17) 6.299.552 3,85%
- Verkeer - Railverkeer (art. 18) 386.863 0,24%

- Water (art. 19) 2.240.223 1,37%
- Water - Rivier (art. 20) 1.023.051 0,63%

- Wonen (art. 21) 4.344.599 2,66%
- Wonen - Landgoed (art. 22) 47.369 0,03%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Brandstof (art. 23) 255.440 0,16%
- Leiding - Gas (art. 24) 317.938 0,19%
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 25) 867.866 0,53%
- Leiding - Leidingstrook (art. 26) 1.112.533 0,68%
- Leiding - Riool (art. 27) 138.424 0,08%
- Leiding - Water (art. 28) 49.796 0,03%

- Waarde - Archeologie 2 (art. 29) 2.669.409 1,63%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 30) 60.568.858 37,02%
- Waarde - Archeologie 4 (art. 31) 37.723.263 23,06%
- Waarde - Archeologie 6 (art. 32) 18.775.274 11,47%
- Waarde - Archeologie 7 (art. 33) 235.130 0,14%
- Waarde - Archeologie 9 (art. 34) 1.031.752 0,63%
- Waarde - Beschermd dorpsgezicht Griendtsveen (art. 35) 79.649 0,05%
- Waarde - Landgoed (art. 36) 1.474.511 0,90%
- Waarde - Zone bronsgroene landschapszone (art. 37) 28.783.463 17,59%
- Waarde - Zone goudgroene natuurzone (art. 38) 42.046.614 25,70%
- Waarde - Zone zilvergroene natuurzone (art. 39) 4.432.886 2,71%

- Waterstaat - Profiel van vrije ruimte (art. 40) 1.176.359 0,72%
- Waterstaat - Stroomvoerend deel rivierbed (art. 41) 6.415.821 3,92%
- Waterstaat - Waterbergend rivierbed (art. 42) 1.823.696 1,11%
- Waterstaat - Waterkering (art. 43) 32.605 0,02%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 47.2) 323.531 0,20%

- milieuzone - geurzone (art. 47.3) 4.571 0,00%
- milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 47.5) 7.156.840 4,37%
- milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied Venloschol (art. 47.4) 64.383.558 39,35%
- milieuzone - hydrologische beschermingszone (art. 47.6) 52.662.734 32,19%
- milieuzone - stiltegebied (art. 47.7) 16.736.101 10,23%
- milieuzone - waterwingebied (art. 47.8) 163.155 0,10%

- overige zone - beekdal (art. 47.1) 16.093.355 9,84%
- overige zone - bos- en mozaiklandschap (art. 47.1) 11.794.442 7,21%
- overige zone - heideontginning (art. 47.1) 14.445.687 8,83%
- overige zone - hoogveen (art. 47.1) 11.440.420 6,99%
- overige zone - kampen (art. 47.1) 26.625.842 16,27%
- overige zone - ontwikkelingsgebied glastuinbouw (art. 47.9) 10.821.158 6,61%
- overige zone - ontwikkelingsgebied TOV (art. 3) 1.014.788 0,62%
- overige zone - ontwikkelingszone groen (art. 3) 6.000 0,00%
- overige zone - peelbossen (art. 47.1) 21.142.903 12,92%
- overige zone - rivierdal (art. 47.1) 18.931.740 11,57%
- overige zone - uitlooproutes evenemententerrein (art. 47.10) 329.394 0,20%
- overige zone - veenontginning (art. 47.1) 19.962.756 12,20%
- overige zone - velden (art. 47.1) 23.005.007 14,06%
- overige zone - voorwaardelijke verplichting (art. 46.5) 363.726 0,22%

- reconstructiewetzone - extensiveringsgebied (art. 47.11) 63.163.301 38,60%

- veiligheidszone - gasontvangststation 1 (art. 47.12) 214 0,00%
- veiligheidszone - gasontvangststation 2 (art. 47.13) 2.772 0,00%
- veiligheidszone - lpg (art. 47.14) 6.361 0,00%

- vrijwaringszone - dijk 1 (art. 47.15) 60.949 0,04%
- vrijwaringszone - dijk 2 (art. 47.16) 112.664 0,07%
- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 47.17) 400.368 0,24%
- vrijwaringszone - schootsveld (art. 47.18) 154.033 0,09%
- vrijwaringszone - spoor (art. 47.19) 137.335 0,08%
- vrijwaringszone - vaarweg (art. 47.20) 268.730 0,16%
- vrijwaringszone - weg 1 (art. 47.21) 651.082 0,40%
- vrijwaringszone - weg 2 (art. 47.22) 650.198 0,40%