Bestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied Horst aan de Maas

Bestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied Horst aan de Maas heeft op 19-12-2017 de status vastgesteld gekregen door Horst aan de Maas.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

product-image

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen? Start jouw bouwplan met een goede voorbereiding.

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen? Start jouw bouwplan met een goede voorbereiding.

product-image

Woningpakket

 39.95

Woning kopen of verkopen? Nu alles wat je nodig hebt in 1 pakket! Profiteer van de pakketkorting en betaal 39,93 in plaats van 79,39....

Woningpakket

 39.95

Woning kopen of verkopen? Nu alles wat je nodig hebt in 1 pakket! Profiteer van de pakketkorting en betaal...

product-image

Makelaarspakket

 9.98

Doe de snelle woning check. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel een beeld te vormen van een adres...

Makelaarspakket

 9.98

Doe de snelle woning check. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel...

product-image

Maatvoering Perceel

 49.99

Indicatie van de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale grens tot de bebouwing.

Maatvoering Perceel

 49.99

Indicatie van de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale...

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie

Naam overheid
Dossier
NL.IMRO.1507.HMBUITENGEBIED
Dossierstatus
vastgesteld
Identificatie
NL.IMRO.1507.HMBUITENGEBIED-BPV1
Planstatus
vastgesteld
Officiële bekendmaking staatscourant

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage %
Bestemmingsplangrens 163.619.353 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Agrarisch met waarden 102.791.766 62,82%
- Agrarisch met waarden (art. 3) 102.450.994 62,62%
- Agrarisch met waarden - Agrarisch onderzoekscentrum (art. 4) 340.772 0,21%
Bedrijf 1.176.124 0,72%
- Bedrijf (art. 5) 1.176.124 0,72%
Bos 863.381 0,53%
- Bos (art. 6) 863.381 0,53%
Cultuur en ontspanning 18.597 0,01%
- Cultuur en ontspanning (art. 7) 18.597 0,01%
Detailhandel 58.793 0,04%
- Detailhandel (art. 8) 58.793 0,04%
Groen 137.711 0,08%
- Groen (art. 9) 137.711 0,08%
Horeca 69.029 0,04%
- Horeca (art. 10) 69.029 0,04%
Maatschappelijk 263.304 0,16%
- Maatschappelijk (art. 11) 263.304 0,16%
Natuur 39.237.257 23,98%
- Natuur (art. 12) 39.237.257 23,98%
Recreatie 2.311.854 1,41%
- Recreatie - Dagrecreatie (art. 13) 752.960 0,46%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 14) 1.558.893 0,95%
Sport 2.256.914 1,38%
- Sport (art. 15) 2.256.914 1,38%
Tuin 93.405 0,06%
- Tuin (art. 16) 93.405 0,06%
Verkeer 6.686.414 4,09%
- Verkeer (art. 17) 6.299.552 3,85%
- Verkeer - Railverkeer (art. 18) 386.863 0,24%
Water 3.263.274 1,99%
- Water (art. 19) 2.240.223 1,37%
- Water - Rivier (art. 20) 1.023.051 0,63%
Wonen 4.391.968 2,68%
- Wonen (art. 21) 4.344.599 2,66%
- Wonen - Landgoed (art. 22) 47.369 0,03%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Leiding 2.741.997 1,68%
- Leiding - Brandstof (art. 23) 255.440 0,16 %
- Leiding - Gas (art. 24) 317.938 0,19 %
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 25) 867.866 0,53 %
- Leiding - Leidingstrook (art. 26) 1.112.533 0,68 %
- Leiding - Riool (art. 27) 138.424 0,08 %
- Leiding - Water (art. 28) 49.796 0,03 %
Waarde 197.820.808 120,90%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 29) 2.669.409 1,63 %
- Waarde - Archeologie 3 (art. 30) 60.568.858 37,02 %
- Waarde - Archeologie 4 (art. 31) 37.723.263 23,06 %
- Waarde - Archeologie 6 (art. 32) 18.775.274 11,47 %
- Waarde - Archeologie 7 (art. 33) 235.130 0,14 %
- Waarde - Archeologie 9 (art. 34) 1.031.752 0,63 %
- Waarde - Beschermd dorpsgezicht Griendtsveen (art. 35) 79.649 0,05 %
- Waarde - Landgoed (art. 36) 1.474.511 0,90 %
- Waarde - Zone bronsgroene landschapszone (art. 37) 28.783.463 17,59 %
- Waarde - Zone goudgroene natuurzone (art. 38) 42.046.614 25,70 %
- Waarde - Zone zilvergroene natuurzone (art. 39) 4.432.886 2,71 %
Waterstaat 9.448.481 5,77%
- Waterstaat - Profiel van vrije ruimte (art. 40) 1.176.359 0,72 %
- Waterstaat - Stroomvoerend deel rivierbed (art. 41) 6.415.821 3,92 %
- Waterstaat - Waterbergend rivierbed (art. 42) 1.823.696 1,11 %
- Waterstaat - Waterkering (art. 43) 32.605 0,02 %

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage %
Geluidzone 323.531 0,20%
- geluidzone - industrie (art. 47.2) 323.531 0,20 %
Milieuzone 141.106.960 86,24%
- milieuzone - geurzone (art. 47.3) 4.571 0,00 %
- milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 47.5) 7.156.840 4,37 %
- milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied Venloschol (art. 47.4) 64.383.558 39,35 %
- milieuzone - hydrologische beschermingszone (art. 47.6) 52.662.734 32,19 %
- milieuzone - stiltegebied (art. 47.7) 16.736.101 10,23 %
- milieuzone - waterwingebied (art. 47.8) 163.155 0,10 %
Overige zone 175.977.219 107,55%
- overige zone - beekdal (art. 47.1) 16.093.355 9,84 %
- overige zone - bos- en mozaiklandschap (art. 47.1) 11.794.442 7,21 %
- overige zone - heideontginning (art. 47.1) 14.445.687 8,83 %
- overige zone - hoogveen (art. 47.1) 11.440.420 6,99 %
- overige zone - kampen (art. 47.1) 26.625.842 16,27 %
- overige zone - ontwikkelingsgebied glastuinbouw (art. 47.9) 10.821.158 6,61 %
- overige zone - ontwikkelingsgebied TOV (art. 3) 1.014.788 0,62 %
- overige zone - ontwikkelingszone groen (art. 3) 6.000 0,00 %
- overige zone - peelbossen (art. 47.1) 21.142.903 12,92 %
- overige zone - rivierdal (art. 47.1) 18.931.740 11,57 %
- overige zone - uitlooproutes evenemententerrein (art. 47.10) 329.394 0,20 %
- overige zone - veenontginning (art. 47.1) 19.962.756 12,20 %
- overige zone - velden (art. 47.1) 23.005.007 14,06 %
- overige zone - voorwaardelijke verplichting (art. 46.5) 363.726 0,22 %
Reconstructiewetzone 63.163.301 38,60%
- reconstructiewetzone - extensiveringsgebied (art. 47.11) 63.163.301 38,60 %
Veiligheidszone 9.347 0,01%
- veiligheidszone - gasontvangststation 1 (art. 47.12) 214 0,00 %
- veiligheidszone - gasontvangststation 2 (art. 47.13) 2.772 0,00 %
- veiligheidszone - lpg (art. 47.14) 6.361 0,00 %
Vrijwaringszone 2.435.358 1,49%
- vrijwaringszone - dijk 1 (art. 47.15) 60.949 0,04 %
- vrijwaringszone - dijk 2 (art. 47.16) 112.664 0,07 %
- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 47.17) 400.368 0,24 %
- vrijwaringszone - schootsveld (art. 47.18) 154.033 0,09 %
- vrijwaringszone - spoor (art. 47.19) 137.335 0,08 %
- vrijwaringszone - vaarweg (art. 47.20) 268.730 0,16 %
- vrijwaringszone - weg 1 (art. 47.21) 651.082 0,40 %
- vrijwaringszone - weg 2 (art. 47.22) 650.198 0,40 %