Bestemmingsplan Buitengebied Horst aan de Maas, herziening

Bestemmingsplan Buitengebied Horst aan de Maas, herziening heeft op 17-03-2020 de status ontwerp gekregen door Horst aan de Maas.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Horst aan de Maas
Dossier
NL.IMRO.1507.HMHERZIENINGBG2019
Dossierstatus
in voorbereiding
Identificatie
NL.IMRO.1507.HMHERZIENINGBG2019-BPO1
Planstatus
ontwerp
Officiële bekendmaking staatscourant
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 163.619.353 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch met waarden (art. 3) 93.665 0,06%

- Bedrijf (art. 3) 58.054 0,04%

- Wonen (art. 3) 4.993 0,00%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Riool (art. 3) 4 0,00%

- Waarde - Archeologie 3 (art. 3) 62.629 0,04%
- Waarde - Archeologie 4 (art. 3) 13.360 0,01%
- Waarde - Archeologie 6 (art. 3) 7.982 0,00%
- Waarde - Zone bronsgroene landschapszone (art. 3) 15.987 0,01%

- Waterstaat - Profiel van vrije ruimte (art. 3) 725 0,00%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied Venloschol (art. 3) 38.029 0,02%
- milieuzone - hydrologische beschermingszone (art. 3) 8.883 0,01%

- overige zone - beekdal (art. 3) 47.030 0,03%
- overige zone - heideontginning (art. 3) 17.425 0,01%
- overige zone - kampen (art. 3) 83.374 0,05%
- overige zone - ontwikkelingsgebied glastuinbouw (art. 3) 57.777 0,04%
- overige zone - velden (art. 3) 8.883 0,01%

- reconstructiewetzone - extensiveringsgebied (art. 3) 8.883 0,01%