Bestemmingsplan Veegplan 2021

Bestemmingsplan Veegplan 2021 heeft op 22-10-2021 de status ontwerp gekregen door Horst aan de Maas.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

product-image

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen? Start jouw bouwplan met een goede voorbereiding.

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen? Start jouw bouwplan met een goede voorbereiding.

product-image

Woningpakket

 39.95

Woning kopen of verkopen? Nu alles wat je nodig hebt in 1 pakket! Profiteer van de pakketkorting en betaal 39,93 in plaats van 79,39....

Woningpakket

 39.95

Woning kopen of verkopen? Nu alles wat je nodig hebt in 1 pakket! Profiteer van de pakketkorting en betaal...

product-image

Makelaarspakket

 9.98

Doe de snelle woning check. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel een beeld te vormen van een adres...

Makelaarspakket

 9.98

Doe de snelle woning check. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel...

product-image

Maatvoering Perceel

 49.99

Indicatie van de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale grens tot de bebouwing.

Maatvoering Perceel

 49.99

Indicatie van de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale...

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie

Naam overheid
Dossier
NL.IMRO.1507.HMVEEGPLAN2021
Dossierstatus
in voorbereiding
Identificatie
NL.IMRO.1507.HMVEEGPLAN2021-BPO1
Planstatus
ontwerp

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage %
Bestemmingsplangrens 163.627.764 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Agrarisch met waarden 290.653 0,18%
- Agrarisch met waarden (art. 2) 290.653 0,18%
Bedrijf 33.211 0,02%
- Bedrijf (art. 2) 33.211 0,02%
Groen 6.478 0,00%
- Groen (art. 2) 6.478 0,00%
Horeca 4.066 0,00%
- Horeca (art. 2) 4.066 0,00%
Natuur 16.650 0,01%
- Natuur (art. 2) 16.650 0,01%
Recreatie 38.789 0,02%
- Recreatie - Dagrecreatie (art. 2) 21.856 0,01%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 2) 16.934 0,01%
Wonen 31.939 0,02%
- Wonen (art. 2) 31.939 0,02%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Leiding 705 0,00%
- Leiding - Riool (art. 2) 705 0,00 %
Waarde 467.677 0,29%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 2) 24.862 0,02 %
- Waarde - Archeologie 3 (art. 2) 116.510 0,07 %
- Waarde - Archeologie 4 (art. 2) 110.015 0,07 %
- Waarde - Archeologie 6 (art. 2) 138.639 0,08 %
- Waarde - Zone bronsgroene landschapszone (art. 2) 37.392 0,02 %
- Waarde - Zone goudgroene natuurzone (art. 2) 5.405 0,00 %
- Waarde - Zone zilvergroene natuurzone (art. 2) 34.854 0,02 %
Waterstaat 8.498 0,01%
- Waterstaat - Profiel van vrije ruimte (art. 2) 3.701 0,00 %
- Waterstaat - Stroomvoerend deel rivierbed (art. 2) 4.797 0,00 %

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage %
Milieuzone 193.043 0,12%
- milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied Venloschol (art. 2) 138.816 0,08 %
- milieuzone - hydrologische beschermingszone (art. 2) 54.228 0,03 %
Overige zone 11.374.363 6,95%
- overige zone - beekdal (art. 2) 22.058 0,01 %
- overige zone - heideontginning (art. 2) 60.187 0,04 %
- overige zone - kampen (art. 2) 188.043 0,11 %
- overige zone - ontwikkelingsgebied glastuinbouw (art. 2) 6.612.068 4,04 %
- overige zone - ontwikkelingsgebied glastuinbouw vervallen (art. 2) 4.323.269 2,64 %
- overige zone - peelbossen (art. 2) 21.621 0,01 %
- overige zone - rivierdal (art. 2) 56.647 0,03 %
- overige zone - veenontginning (art. 2) 8.569 0,01 %
- overige zone - velden (art. 2) 57.443 0,04 %
- overige zone - voorwaardelijke verplichting (art. 2) 24.458 0,01 %
Reconstructiewetzone 65.108 0,04%
- reconstructiewetzone - extensiveringsgebied (art. 2) 65.108 0,04 %
Vrijwaringszone 1.869 0,00%
- vrijwaringszone - weg 1 (art. 2) 958 0,00 %
- vrijwaringszone - weg 2 (art. 2) 911 0,00 %