Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Landgoed De Reehorst heeft op 24-11-2016 de status vastgesteld gekregen door Utrechtse Heuvelrug.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Utrechtse Heuvelrug
Dossier
NL.IMRO.1581.DBGldgdereehorst
Dossierstatus
in voorbereiding
Identificatie
NL.IMRO.1581.DBGldgdereehorst-va01
Planstatus
vastgesteld
Officiële bekendmaking staatscourant
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 267.718 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch met waarden (art. 3) 108.106 40,38%

- Gemengd (art. 4) 12.167 4,54%

- Kantoor (art. 5) 5.168 1,93%

- Natuur (art. 6) 142.278 53,14%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Archeologie 3 (art. 7) 145.165 54,22%
- Waarde - Archeologie 4 (art. 8) 122.553 45,78%
- Waarde - Landgoed en buitenplaats (art. 9) 267.718 100,00%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- vrijwaringszone - weg (0-50m) (art. 13) 1.620 0,61%
- vrijwaringszone - weg (50-100m) (art. 13) 19.705 7,36%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Hoofdstraat
Odijkerweg