7.3
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan buitengebied Overberg, Maarn, Maarsbergen, Amerongen heeft op 03-07-2019 de status vastgesteld gekregen door Utrechtse Heuvelrug.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Utrechtse Heuvelrug
Dossier
NL.IMRO.1581.bpUHRommabuitengeb
Dossierstatus
geheel onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.1581.bpUHRommabuitengeb-va05
Planstatus
vastgesteld
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 49.816.811 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 1.638.464 3,29%

- Agrarisch met waarden (art. 4) 14.920.462 29,95%

- Bedrijf (art. 5) 143.098 0,29%

- Cultuur en ontspanning (art. 6) 1.635 0,00%

- Horeca (art. 7) 37.441 0,08%

- Kantoor (art. 8) 22.450 0,05%

- Maatschappelijk (art. 9) 437.894 0,88%

- Natuur (art. 10) 28.022.570 56,25%

- Recreatie (art. 11) 12.324 0,02%

- Sport (art. 12) 1.137.256 2,28%

- Verkeer (art. 13) 926.217 1,86%
- Verkeer - Railverkeer (art. 14) 438.261 0,88%

- Water (art. 15) 1.209.112 2,43%

- Wonen - B1 Vrijstaand (art. 16) 740.958 1,49%
- Wonen - B2 Aaneengebouwd (art. 17) 128.661 0,26%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 18) 97.242 0,20%
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 19) 1.400.713 2,81%
- Leiding - Olie (art. 20) 40.757 0,08%
- Leiding - Riool (art. 21) 39.996 0,08%

- Waarde - Archeologie 1 (art. 22) 6.875.401 13,80%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 23) 1.479.149 2,97%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 24) 16.580.493 33,28%
- Waarde - Archeologie 4 (art. 25) 9.503.446 19,08%
- Waarde - Archeologie 5 (art. 26) 12.023.104 24,13%
- Waarde - Ecologie (art. 27) 33.795.793 67,84%
- Waarde - Grebbelinielandschap (art. 28) 2.264.644 4,55%
- Waarde - Landgoed en buitenplaats (art. 29) 4.609.326 9,25%

- Waterstaat - Waterkering (art. 30) 491.109 0,99%
- Waterstaat - Waterstaatkundige functie (art. 31) 5.507.080 11,05%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - rioolwaterzuiveringsinstallatie (art. 35.1) 352.334 0,71%

- milieuzone - emissie neutraal 1 (art. 35.2) 2.238.527 4,49%
- milieuzone - emissie neutraal 2 (art. 35.3) 3.974 0,01%
- milieuzone - geurzone (art. 35.4) 327.077 0,66%
- milieuzone - infiltratiegebied (art. 35.5) 26.226.797 52,65%
- milieuzone - stiltegebied (art. 35.6) 10.711.783 21,50%

- overige zone - aardkundige waarden (art. 35.7) 2.896.300 5,81%
- overige zone - cultuurhistorisch landschapselement (art. 35.8) 280.298 0,56%
- overige zone - tabaksschuur en schaapskooi (art. 35.9) 2.322 0,00%
- overige zone - tabaksschuur en schaapskooi in vrije ligging (art. 35.10) 1.521 0,00%
- overige zone - veengebied kwetsbaar voor oxidatie (art. 35.11) 672.541 1,35%

- reconstructiewetzone - extensiveringsgebied (art. 4.7.2) 2.840.670 5,70%
- reconstructiewetzone - verwevingsgebied (art. 4.7.1) 11.411.930 22,91%

- veiligheidszone - bedrijven (art. 35.13) 1.351 0,00%
- veiligheidszone - gas (art. 35.12) 10.388 0,02%

- vrijwaringszone - dijk 1 (art. 35.14) 259.834 0,52%
- vrijwaringszone - dijk 2 (art. 35.15) 536.905 1,08%
- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 35.16) 8.438 0,02%

- wetgevingzone - beschermd dorpsgezicht (art. 35.17) 354.232 0,71%