Bestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied Oost Gelre 2011

Bestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied Oost Gelre 2011 heeft op 18-12-2012 de status vastgesteld gekregen door Oost Gelre.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Oost Gelre
Dossier
NL.IMRO.1586.BPBUI100
Dossierstatus
deels onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.1586.BPBUI100-VG01
Planstatus
vastgesteld
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 93.566.199 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 22.607.428 24,16%

- Agrarisch met waarden - Landschapswaarden (art. 4) 52.390.672 55,99%

- Bedrijf (art. 5) 395.325 0,42%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 6) 32.943 0,04%

- Detailhandel (art. 7) 42.007 0,04%

- Groen (art. 8) 12.552 0,01%

- Horeca (art. 9) 13.339 0,01%

- Maatschappelijk (art. 10) 70.174 0,07%

- Natuur (art. 11) 9.040.442 9,66%

- Recreatie - Dagrecreatie (art. 12) 173.267 0,19%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 13) 345.832 0,37%

- Sport (art. 14) 246.555 0,26%
- Sport - Manege (art. 15) 44.419 0,05%

- Verkeer (art. 16) 3.850.764 4,12%
- Verkeer - Railverkeer (art. 17) 140.077 0,15%

- Water (art. 18) 1.657.013 1,77%

- Wonen (art. 19) 2.492.472 2,66%
- Wonen - Landgoed (art. 20) 10.035 0,01%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 21) 284.968 0,30%
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 22) 774.659 0,83%
- Leiding - Riool (art. 23) 167.089 0,18%

- Waarde - Archeologische verwachtingswaarde 1 (art. 26) 11.523.249 12,32%
- Waarde - Archeologische verwachtingswaarde 2 (art. 27) 77.133.385 82,44%
- Waarde - Archeologische verwachtingswaarde 3 (art. 28) 1.965.880 2,10%
- Waarde - Archeologisch waardevol gebied 1 (art. 24) 589.155 0,63%
- Waarde - Archeologisch waardevol gebied 2 (art. 25) 88.169 0,09%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 31.4) 564.261 0,60%

- other: ehs - natuur (art. 31.1) 6.617.376 7,07%
- other: ehs - verbindingszone (art. 31.2) 11.931.195 12,75%
- other: ehs - verweving (art. 31.3) 1.397.139 1,49%
- other: evenemententerrein (art. 31.8) 1.319.165 1,41%
- other: natte natuur (art. 31.5) 5.080.454 5,43%
- other: openheid (art. 4) 4.234.099 4,53%

- reconstructiewetzone - extensiveringsgebied (art. 4) 9.627.358 10,29%

- veiligheidszone - bevi (art. 31.6) 36.827 0,04%

- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 31.7) 792.019 0,85%

- wro-zone - wijzigingsgebied (art. 4) 4.789 0,01%