Bestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied Oost Gelre 2011

Bestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied Oost Gelre 2011 heeft op 18-12-2012 de status vastgesteld gekregen door Oost Gelre.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image

Bestemmingsrapport

 7.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 7.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

product-image

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen? Wil je jouw huis energiezuinig maken? Start jouw bouwplan met een goede voorbereiding.

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen? Wil je jouw huis energiezuinig maken? Start jouw bouwplan met een goede...

product-image

Woningpakket

 39.99

Woning kopen of verkopen? Nu alles wat je nodig hebt in 1 pakket! Profiteer van de pakketkorting en betaal 39,93 in plaats van 79,39....

Woningpakket

 39.99

Woning kopen of verkopen? Nu alles wat je nodig hebt in 1 pakket! Profiteer van de pakketkorting en betaal...

product-image

Makelaarspakket

 12.49

Doe de snelle woning check. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel een beeld te vormen van een adres...

Makelaarspakket

 12.49

Doe de snelle woning check. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel...

product-image

Maatvoering Perceel

 54.99

Indicatie van de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale grens tot de bebouwing.

Maatvoering Perceel

 54.99

Indicatie van de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale...

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie

Naam overheid
Dossier
NL.IMRO.1586.BPBUI100
Dossierstatus
deels onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.1586.BPBUI100-VG01
Planstatus
vastgesteld

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage %
Bestemmingsplangrens 93.566.199 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Agrarisch 22.607.428 24,16%
- Agrarisch (art. 3) 22.607.428 24,16%
Agrarisch met waarden 52.390.672 55,99%
- Agrarisch met waarden - Landschapswaarden (art. 4) 52.390.672 55,99%
Bedrijf 428.269 0,46%
- Bedrijf (art. 5) 395.325 0,42%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 6) 32.943 0,04%
Detailhandel 42.007 0,04%
- Detailhandel (art. 7) 42.007 0,04%
Groen 12.552 0,01%
- Groen (art. 8) 12.552 0,01%
Horeca 13.339 0,01%
- Horeca (art. 9) 13.339 0,01%
Maatschappelijk 70.174 0,07%
- Maatschappelijk (art. 10) 70.174 0,07%
Natuur 9.040.442 9,66%
- Natuur (art. 11) 9.040.442 9,66%
Recreatie 519.098 0,55%
- Recreatie - Dagrecreatie (art. 12) 173.267 0,19%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 13) 345.832 0,37%
Sport 290.974 0,31%
- Sport (art. 14) 246.555 0,26%
- Sport - Manege (art. 15) 44.419 0,05%
Verkeer 3.990.841 4,27%
- Verkeer (art. 16) 3.850.764 4,12%
- Verkeer - Railverkeer (art. 17) 140.077 0,15%
Water 1.657.013 1,77%
- Water (art. 18) 1.657.013 1,77%
Wonen 2.502.508 2,67%
- Wonen (art. 19) 2.492.472 2,66%
- Wonen - Landgoed (art. 20) 10.035 0,01%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Leiding 1.226.716 1,31%
- Leiding - Gas (art. 21) 284.968 0,30 %
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 22) 774.659 0,83 %
- Leiding - Riool (art. 23) 167.089 0,18 %
Waarde 91.299.838 97,58%
- Waarde - Archeologische verwachtingswaarde 1 (art. 26) 11.523.249 12,32 %
- Waarde - Archeologische verwachtingswaarde 2 (art. 27) 77.133.385 82,44 %
- Waarde - Archeologische verwachtingswaarde 3 (art. 28) 1.965.880 2,10 %
- Waarde - Archeologisch waardevol gebied 1 (art. 24) 589.155 0,63 %
- Waarde - Archeologisch waardevol gebied 2 (art. 25) 88.169 0,09 %

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage %
Milieuzone 564.261 0,60%
- milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 31.4) 564.261 0,60 %
Overig 30.579.427 32,68%
- other: ehs - natuur (art. 31.1) 6.617.376 7,07 %
- other: ehs - verbindingszone (art. 31.2) 11.931.195 12,75 %
- other: ehs - verweving (art. 31.3) 1.397.139 1,49 %
- other: evenemententerrein (art. 31.8) 1.319.165 1,41 %
- other: natte natuur (art. 31.5) 5.080.454 5,43 %
- other: openheid (art. 4) 4.234.099 4,53 %
Reconstructiewetzone 9.627.358 10,29%
- reconstructiewetzone - extensiveringsgebied (art. 4) 9.627.358 10,29 %
Veiligheidszone 36.827 0,04%
- veiligheidszone - bevi (art. 31.6) 36.827 0,04 %
Vrijwaringszone 792.019 0,85%
- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 31.7) 792.019 0,85 %
Wro-zone 4.789 0,01%
- wro-zone - wijzigingsgebied (art. 4) 4.789 0,01 %