Bestemmingsplan Reparatieplan Buitengebied Oost Gelre

Bestemmingsplan Reparatieplan Buitengebied Oost Gelre heeft op 15-07-2014 de status vastgesteld gekregen door Oost Gelre.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Oost Gelre
Dossier
NL.IMRO.1586.BPBUI1500
Dossierstatus
geheel onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.1586.BPBUI1500-VG05
Planstatus
vastgesteld
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 93.233.066 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 43.421 0,05%

- Agrarisch met waarden - Landschapswaarden (art. 4) 296.072 0,32%

- Bedrijf (art. 5) 37.554 0,04%

- Groen (art. 8) 2.896 0,00%

- Maatschappelijk (art. 10) 2.444 0,00%

- Natuur (art. 11) 26.947 0,03%

- Recreatie - Dagrecreatie (art. 12) 40.786 0,04%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 13) 130.734 0,14%

- Water (art. 18) 1.501 0,00%

- Wonen (art. 19) 61.907 0,07%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 21) 251.630 0,27%
- Leiding - Riool (art. 23) 1.052 0,00%

- Waarde - Archeologische verwachtingswaarde 1 (art. 26) 61.845 0,07%
- Waarde - Archeologische verwachtingswaarde 2 (art. 27) 475.051 0,51%
- Waarde - Archeologische verwachtingswaarde 3 (art. 28) 314.843 0,34%
- Waarde - Archeologisch waardevol gebied 1 (art. 24) 6.018 0,01%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 32.4) 14.662 0,02%

- overige zone - ehs - natuur (art. 32.1) 228 0,00%
- overige zone - ehs verbindingszone (art. 32.2) 17.039 0,02%
- overige zone - natte natuur (art. 32.5) 12.849 0,01%
- overige zone - openheid (art. 3.5) 14.662 0,02%

- reconstructiewetzone - extensiveringsgebied (art. 3.1) 26.057 0,03%

- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 32.7) 644 0,00%

- wetgevingzone - wijzigingsgebied (art. 4.7) 4.789 0,01%