7.3
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Buitengebied, Reparatieplan 2016 heeft op 01-12-2016 de status ontwerp gekregen door Oost Gelre.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Oost Gelre
Dossier
NL.IMRO.1586.BPBUI2000
Dossierstatus
in voorbereiding
Identificatie
NL.IMRO.1586.BPBUI2000-OW01
Planstatus
ontwerp
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 93.566.443 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 46.532 0,05%

- Agrarisch met waarden - Landschapswaarden (art. 4) 269.271 0,29%

- Natuur (art. 11) 35.210 0,04%

- Recreatie - Dagrecreatie (art. 12) 7.868 0,01%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 13) 76.761 0,08%

- Sport (art. 14) 111 0,00%

- Verkeer (art. 16) 3.648 0,00%

- Water (art. 18) 46 0,00%

- Wonen (art. 19) 93.353 0,10%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 21) 205 0,00%
- Leiding - Riool (art. 23) 336 0,00%

- Waarde - Archeologische verwachtingswaarde 1 (art. 27) 51.506 0,06%
- Waarde - Archeologische verwachtingswaarde 2 (art. 28) 777.621 0,83%
- Waarde - Archeologisch waardevol gebied 2 (art. 25) 3.633 0,00%
- Waarde - Archeologisch waardevol gebied 3 (art. 26) 1.836.845 1,96%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 33.5) 280.466 0,30%

- overige zone - evenemententerrein (art. 36.2) 119.990 0,13%
- overige zone - gelders natuur netwerk (art. 33.1) 8.896.710 9,51%
- overige zone - groene ontwikkelingszone (art. 33.1) 11.900.771 12,72%
- overige zone - natte natuur (art. 36.1) 32.383 0,03%

- reconstructiewetzone - extensiveringsgebied (art. 3) 88.655 0,09%