Geo- en vastgoeddata op locatie:

Woonwijken Lichtenvoorde

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Oost Gelre
DossierNL.IMRO.1586.BPLIC200
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.1586.BPLIC200-VG05
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 08-10-2013
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 3.095.834 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 122.606 3,96%
- Agrarisch (art. 3) 122.606 3,96%
Bedrijf 56.288 1,82%
- Bedrijf (art. 4) 55.983 1,81%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 5) 305 0,01%
Detailhandel 5.689 0,18%
- Detailhandel (art. 6) 5.689 0,18%
Gemengd 7.402 0,24%
- Gemengd (art. 7) 7.402 0,24%
Groen 474.187 15,32%
- Groen (art. 8) 474.187 15,32%
Horeca 8.969 0,29%
- Horeca (art. 9) 8.969 0,29%
Kantoor 14.686 0,47%
- Kantoor (art. 10) 14.686 0,47%
Maatschappelijk 107.818 3,48%
- Maatschappelijk (art. 11) 107.818 3,48%
Sport 86.692 2,80%
- Sport (art. 12) 86.692 2,80%
Tuin 355.963 11,50%
- Tuin (art. 13) 355.963 11,50%
Verkeer 697.680 22,54%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 14) 697.680 22,54%
Water 56.984 1,84%
- Water (art. 15) 56.984 1,84%
Wonen 1.083.111 34,99%
- Wonen (art. 16) 1.069.278 34,54%
- Wonen - 1 (art. 17) 12.517 0,40%
- Wonen - Garagebox (art. 18) 1.316 0,04%
Woongebied 17.761 0,57%
- Woongebied - Uit te werken (art. 19) 17.761 0,57%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 1.198 0,04%
Leiding - Riool (art. 20) 1.198 0,04%
Waarde 2.681.766 86,63%
Waarde - Archeologische verwachtingswaarde 2 (art. 21) 2.681.766 86,63%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Veiligheidszone 4 0,00%
veiligheidszone - bevi (art. 25.1) 4 0,00%

Bouwmogelijkheden

dit bestemmingsplan bevat de enkelbestemming Woongebied - Uit te werken, dit betekent dat nog niet is vastgesteld op welke wijze er gebouwd mag worden.

Onderdeel Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangebied Bestemmingsplangrens 3.095.834 100%
Enkelbestemming Woongebied - Uit te werken 17.761 0,57%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Buitengebied, Reparatieplan 2016 ontwerp 01-12-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Woonwijken Lichtenvoorde, herziening Mozartstraat 26 Lichtenvoorde ontwerp 03-11-2016 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Kerkhoflaan 11 Lichtenvoorde vastgesteld 28-07-2016 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Kerkhoflaan 11 Lichtenvoorde ontwerp 12-05-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Grondverkopen ontwerp 20-10-2015 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
overig Provincie Gelderland Wet natuurbescherming, locatie Ludgerstraat, Heckinckstraat, Tongerlosestraat, Willemshof en Clarissenstraat te Lichtenvoorde 12-06-2019 12-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Beleidsregels Werkaanvaardingspremie gemeente Oost Gelre 2019 27-05-2019 27-07-2019 detail
overig Bekendmaking artikel 6 Wvg voor locaties in Harreveld en Vragender 08-05-2019 08-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht 02-05-2019 02-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening Starterslening Oost Gelre 2017 19-04-2019 19-06-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
van Goyenstraat Lichtenvoorde detail
Cuypstraat Lichtenvoorde detail
van Ostadestraat Lichtenvoorde detail
Waterhoen Lichtenvoorde detail
Meerkoet Lichtenvoorde detail
IJsvogel Lichtenvoorde detail
Gert Reindersstraat Lichtenvoorde detail
Hendrik Leemreizestraat Lichtenvoorde detail
Händelstraat Lichtenvoorde detail
Huininkmaat Lichtenvoorde detail

Meer weten over adressen?