Omgevingsvergunning herinrichting Zieuwentseweg 32 te Zieuwent

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Oost Gelre Dossier NL.IMRO.1586.PBBUI107 Dossierstatus geheel onherroepelijk in werking Identificatie NL.IMRO.1586.PBBUI107-VG05 Planstatus vastgesteld Teksten vaststellingsbesluit   besluitdocument  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 6.864 100%

Besluitgebied naam m2 %
Omgevingsvergunning herinrichting Zieuwentseweg 32 te Zieuwent 6.864 100%

Besluitvlak naam m2 %
0 0%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Zieuwentseweg