Vragenderweg 71 Vragender vervorming bouwvlak

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Oost Gelre Dossier NL.IMRO.1586.WPBUI1505 Dossierstatus in voorbereiding Identificatie NL.IMRO.1586.WPBUI1505-VG01 Planstatus vastgesteld Officiële bekendmaking staatscourant Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 36.310 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch met waarden - Landschapswaarden (art. 1) 36.310 100,00%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Riool (art. 1) 1.456 4,01%

- Waarde - Archeologische verwachtingswaarde 2 (art. 1) 36.310 100,00%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- overige zone - openheid (art. 1) 36.310 100,00%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Vragenderweg