Meddoseweg 5 Vragender wijziging bouwvlak

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Oost Gelre
DossierNL.IMRO.1586.WPBUI2003
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.1586.WPBUI2003-OW01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 02-02-2018
Officiële bekendmaking staatscourant 01-02-2018
Teksten regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 25.234 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch met waarden 25.234 100,00%
- Agrarisch met waarden - Landschapswaarden (art. 3) 25.234 100,00%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 25.234 100,00%
Waarde - Archeologische verwachtingswaarde 2 (art. 4) 25.234 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Buitengebied, Reparatieplan 2016 detail kaart
Reparatieplan Buitengebied Oost Gelre detail kaart
Reparatieplan Buitengebied Oost Gelre detail kaart
Bestemmingsplan Buitengebied Oost Gelre 2011 detail kaart
Bestemmingsplan Buitengebied 2011 detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Provincie Gelderland Wet natuurbescherming, locatie Ludgerstraat, Heckinckstraat, Tongerlosestraat, Willemshof en Clarissenstraat te Lichtenvoorde. detail
Beleidsregels doelgroep langdurige loonkostensubsidie Participatiewet Sociale Dienst Oost Achterhoek detail
Beleidsregels bestuurlijke boete PW, IOAW en IOAZ 2018 detail
Beleidsregels Verzuimbegeleiding re-integratievoorzieningen Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA) detail
Wvg detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Meddoseweg Vragender detail

Meer weten over adressen?