Meddoseweg 5 Vragender wijziging bouwvlak

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Oost Gelre Dossier NL.IMRO.1586.WPBUI2003 Dossierstatus in voorbereiding Identificatie NL.IMRO.1586.WPBUI2003-OW01 Planstatus ontwerp Officiële bekendmaking staatscourant Teksten regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 25.234 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch met waarden - Landschapswaarden (art. 3) 25.234 100,00%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Archeologische verwachtingswaarde 2 (art. 4) 25.234 100,00%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Meddoseweg