Bestemmingsplan Bestemmingsplan Landelijk Gebied

Bestemmingsplan Bestemmingsplan Landelijk Gebied heeft op 27-07-2013 de status vastgesteld gekregen door Koggenland.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image

Bestemmingsrapport

 7.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 7.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

product-image

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen? Wil je jouw huis energiezuinig maken? Start jouw bouwplan met een goede voorbereiding.

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen? Wil je jouw huis energiezuinig maken? Start jouw bouwplan met een goede...

product-image

Woningpakket

 39.99

Woning kopen of verkopen? Nu alles wat je nodig hebt in 1 pakket! Profiteer van de pakketkorting en betaal 39,93 in plaats van 79,39....

Woningpakket

 39.99

Woning kopen of verkopen? Nu alles wat je nodig hebt in 1 pakket! Profiteer van de pakketkorting en betaal...

product-image

Makelaarspakket

 12.49

Doe de snelle woning check. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel een beeld te vormen van een adres...

Makelaarspakket

 12.49

Doe de snelle woning check. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel...

product-image

Maatvoering Perceel

 54.99

Indicatie van de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale grens tot de bebouwing.

Maatvoering Perceel

 54.99

Indicatie van de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale...

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie

Naam overheid
Dossier
NL.IMRO.1598.BPLGKoggenland
Dossierstatus
geheel onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.1598.BPLGKoggenland-va01
Planstatus
vastgesteld

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage %
Bestemmingsplangrens 75.569.330 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Agrarisch 63.316.828 83,79%
- Agrarisch (art. 3) 62.402.053 82,58%
- Agrarisch - Glastuinbouwbedrijf (art. 4) 822.921 1,09%
- Agrarisch - Intensief veehouderijbedrijf (art. 5) 30.335 0,04%
- Agrarisch - Paardenhouderijbedrijf (art. 6) 61.520 0,08%
Bedrijf 471.842 0,62%
- Bedrijf (art. 7) 279.817 0,37%
- Bedrijf - Agrarisch hulpbedrijf (art. 8) 128.883 0,17%
- Bedrijf - Baggerspeciedepot (art. 9) 22.153 0,03%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 10) 11.204 0,01%
- Bedrijf - Rioolwaterzuivering (art. 11) 23.733 0,03%
- Bedrijf - Verkooppunt van motorbrandstoffen met lpg (art. 12) 6.053 0,01%
Cultuur en ontspanning 8.787 0,01%
- Cultuur en ontspanning (art. 13) 5.791 0,01%
- Cultuur en ontspanning - Molen (art. 14) 2.997 0,00%
Detailhandel 10.516 0,01%
- Detailhandel (art. 15) 8.140 0,01%
- Detailhandel - Tuincentrum (art. 16) 2.375 0,00%
Gemengd 328 0,00%
- Gemengd (art. 17) 328 0,00%
Groen 196.836 0,26%
- Groen (art. 18) 196.836 0,26%
Horeca 45.694 0,06%
- Horeca (art. 19) 39.938 0,05%
- Horeca - Uit te werken (art. 38) 5.756 0,01%
Maatschappelijk 27.374 0,04%
- Maatschappelijk (art. 20) 20.022 0,03%
- Maatschappelijk - Begraafplaats (art. 21) 7.351 0,01%
Natuur 2.131.286 2,82%
- Natuur - 1 (art. 22) 892.537 1,18%
- Natuur - 2 (art. 23) 1.238.749 1,64%
Recreatie 960.831 1,27%
- Recreatie - Dagrecreatie 1 (art. 24) 216.821 0,29%
- Recreatie - Dagrecreatie 2 (art. 25) 7.730 0,01%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 26) 696.178 0,92%
- Recreatie - Volkstuinen (art. 27) 40.102 0,05%
Sport 401.462 0,53%
- Sport - Golfbaan (art. 28) 322.684 0,43%
- Sport - Manege (art. 29) 17.688 0,02%
- Sport - Sportvelden (art. 30) 61.089 0,08%
Verkeer 3.333.983 4,41%
- Verkeer (art. 31) 2.980.907 3,94%
- Verkeer - Fiets- en voetpaden (art. 32) 42.147 0,06%
- Verkeer - Railverkeer (art. 33) 310.928 0,41%
Water 2.526.604 3,34%
- Water (art. 34) 2.458.959 3,25%
- Water - Waterstaat (art. 35) 67.646 0,09%
Wonen 2.136.959 2,83%
- Wonen (art. 36) 1.527.295 2,02%
- Wonen - Stolp (art. 37) 609.664 0,81%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Leiding 1.064.162 1,41%
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 39) 525.669 0,70 %
- Leiding - Leidingstrook (art. 40) 341.467 0,45 %
- Leiding - Riool (art. 41) 197.026 0,26 %
Waarde 68.392.414 90,50%
- Waarde - Aardkundig (art. 42) 4.552.344 6,02 %
- Waarde - Archeologie 1 (art. 43) 66.276 0,09 %
- Waarde - Archeologie 2 (art. 44) 3.531.488 4,67 %
- Waarde - Archeologie 3 (art. 45) 6.106.525 8,08 %
- Waarde - Archeologie 4 (art. 46) 2.753.991 3,64 %
- Waarde - Archeologie 5 (art. 47) 49.130.170 65,01 %
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 48) 379.010 0,50 %
- Waarde - Landschap verkaveling (art. 49) 1.872.612 2,48 %
Waterstaat 229.259 0,30%
- Waterstaat - Waterkering (art. 50) 229.259 0,30 %

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage %
Milieuzone 454.978 0,60%
- milieuzone - geurzone (art. 54.1) 454.978 0,60 %
Overige zone 85.774 0,11%
- overige zone - windturbine 1 (art. 54.7) 22.480 0,03 %
- overige zone - windturbine 2 (art. 54.8) 63.294 0,08 %
Veiligheidszone 11.499 0,02%
- veiligheidszone - lpg (art. 54.2) 11.499 0,02 %
Vrijwaringszone 5.370.235 7,11%
- vrijwaringszone - dijken (art. 54.3) 2.847.144 3,77 %
- vrijwaringszone - (energie-)infrastructuur (art. 54.4) 485.417 0,64 %
- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 54.5) 1.122.346 1,49 %
- vrijwaringszone - straalpad (art. 54.6) 915.328 1,21 %
Wetgevingzone 648 0,00%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied fiets- en voetpaden (art. 56) 648 0,00 %

Oppervlakte van bouwmogelijkheden

Dit bestemmingsplan bevat de enkelbestemming Horeca - Uit te werken, dit betekent dat nog niet is vastgesteld op welke wijze er gebouwd mag worden.
Onderdeel Waarde Oppervlakte m2 Percentage %
Bestemmingsplangebied Bestemmingsplangrens 75.569.330 m2 100%
Enkelbestemming Horeca - Uit te werken 5.756 m2 0,01 %