Bestemmingsplan Reparatie- en veegplan Buitengebied Leudal 2016

Bestemmingsplan Reparatie- en veegplan Buitengebied Leudal 2016 heeft op 04-09-2019 de status vastgesteld gekregen door Leudal.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en...

product-image

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen? Start jouw bouwplan met een goede voorbereiding.

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen? Start jouw bouwplan met een goede voorbereiding.

product-image

Woningpakket

 39.95

Woning kopen of verkopen? Nu alles wat je nodig hebt in 1 pakket! Profiteer van de pakketkorting en betaal 39,93 in plaats van...

Woningpakket

 39.95

Woning kopen of verkopen? Nu alles wat je nodig hebt in 1 pakket! Profiteer van de pakketkorting en betaal...

product-image

Makelaarspakket

 9.98

Doe de snelle woning check. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel een beeld te vormen...

Makelaarspakket

 9.98

Doe de snelle woning check. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om...

product-image

Maatvoering Perceel

 49.99

Direct inzicht in de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale grens...

Maatvoering Perceel

 49.99

Direct inzicht in de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de...

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Dossier
NL.IMRO.1640.BP16RVBuitengebied
Dossierstatus
geheel onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.1640.BP16RVBuitengebied-OH01
Planstatus
vastgesteld

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage %
Bestemmingsplangrens 144.871.334 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Agrarisch 42.138.322 29,09%
- Agrarisch (art. 3) 42.138.322 29,09%
Agrarisch met waarden 58.970.859 40,71%
- Agrarisch met waarden - 1 (art. 4) 19.836.187 13,69%
- Agrarisch met waarden - 2 (art. 5) 9.523.067 6,57%
- Agrarisch met waarden - 3 (art. 6) 4.028.194 2,78%
- Agrarisch met waarden - 4 (art. 7) 25.583.410 17,66%
Bedrijf 813.172 0,56%
- Bedrijf (art. 8) 806.813 0,56%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 9) 6.359 0,00%
Bos 1.061.359 0,73%
- Bos (art. 10) 1.061.359 0,73%
Cultuur en ontspanning 7.861 0,01%
- Cultuur en ontspanning (art. 11) 7.861 0,01%
Groen 113.469 0,08%
- Groen (art. 12) 113.469 0,08%
Horeca 59.411 0,04%
- Horeca (art. 13) 59.411 0,04%
Maatschappelijk 734.557 0,51%
- Maatschappelijk (art. 14) 693.153 0,48%
- Maatschappelijk - Begraafplaats (art. 15) 41.404 0,03%
Natuur 27.771.657 19,17%
- Natuur (art. 16) 27.771.657 19,17%
Recreatie 513.526 0,35%
- Recreatie - Dagrecreatie (art. 18) 145.088 0,10%
- Recreatie - Recreatiewoning (art. 19) 46.191 0,03%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 20) 260.510 0,18%
- Recreatie - Volkstuin (art. 21) 61.738 0,04%
Sport 686.019 0,47%
- Sport (art. 22) 206.100 0,14%
- Sport - Golfbaan (art. 23) 474.211 0,33%
- Sport - Manege (art. 24) 5.707 0,00%
Verkeer 5.934.260 4,10%
- Verkeer (art. 25) 5.738.691 3,96%
- Verkeer - Railverkeer (art. 26) 195.569 0,13%
Water 2.862.523 1,98%
- Water (art. 27) 2.856.713 1,97%
- Water - Waterberging (art. 28) 5.810 0,00%
Wonen 3.204.159 2,21%
- Wonen (art. 29) 3.194.271 2,20%
- Wonen - Woonwagenstandplaats (art. 30) 9.888 0,01%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Leiding 2.912.276 2,01%
- Leiding - Brandstof (art. 31) 83.659 0,06 %
- Leiding - Gas (art. 32) 293.671 0,20 %
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 33) 2.388.708 1,65 %
- Leiding - Riool (art. 34) 125.361 0,09 %
- Leiding - Water (art. 35) 20.877 0,01 %
Waarde 97.469.643 67,28%
- Waarde - Archeologie 1 (art. 36) 115.703 0,08 %
- Waarde - Archeologie 2 (art. 37) 232.279 0,16 %
- Waarde - Archeologie 3 (art. 38) 38.043 0,03 %
- Waarde - Archeologie 4 (art. 39) 1.312.516 0,91 %
- Waarde - Archeologie 5 (art. 40) 81.704.999 56,40 %
- Waarde - Archeologie 6 (art. 41) 11.234.292 7,75 %
- Waarde - Archeologie 7 (art. 42) 2.831.810 1,95 %
Waterstaat 12.395.677 8,56%
- Waterstaat - Retentiegebied (art. 43) 2.267.937 1,57 %
- Waterstaat - Stroomvoerend rivierbed (art. 44) 1.853.460 1,28 %
- Waterstaat - Waterbergend rivierbed (art. 45) 4.271.958 2,95 %
- Waterstaat - Waterkering (art. 46) 226.998 0,16 %
- Waterstaat - Waterlopen (art. 47) 3.775.325 2,61 %

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage %
Geluidzone 1.583.977 1,09%
- geluidzone - industrie (art. 51.1) 1.583.977 1,09 %
Milieuzone 193.881.402 133,83%
- milieuzone (art. 51.3) 674 0,00 %
- milieuzone - boringsvrije zone (art. 51.4) 134.216.215 92,65 %
- milieuzone - extensiveringsgebied intensieve veehouderij (art. 51.5) 47.673.991 32,91 %
- milieuzone - geurzone (art. 51.6) 47.354 0,03 %
- milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 51.7) 8.419.208 5,81 %
- milieuzone - natura 2000-gebied (art. 51.8) 3.397.257 2,35 %
- milieuzone - spuitvrijezone (art. 51.9) 259 0,00 %
- milieuzone - waterwingebied (art. 51.10) 126.444 0,09 %
Overige zone 138.769.012 95,79%
- overige zone - beekdal (art. 51.11) 15.415.327 10,64 %
- overige zone - bufferzone 1 (art. 51.13) 7.363.110 5,08 %
- overige zone - bufferzone 2 (art. 51.14) 6.569.285 4,53 %
- overige zone - bufferzone 3 (art. 51.15) 855.763 0,59 %
- overige zone - bufferzone 4 (art. 51.16) 1.195.782 0,83 %
- overige zone - bufferzone 5 (art. 51.17) 4.925.319 3,40 %
- overige zone - invloedsgebied beek (art. 51.12) 13.016.728 8,99 %
- overige zone - kernrandzone (art. 51.18) 18.991.160 13,11 %
- overige zone - landschappelijke elementen (art. 51.19) 15.020.774 10,37 %
- overige zone - openheid (art. 51.20) 31.428.626 21,69 %
- overige zone - oud bouwland (art. 51.21) 21.653.509 14,95 %
- overige zone - weidevogelgebied (art. 51.22) 2.333.628 1,61 %
Veiligheidszone 318.898 0,22%
- veiligheidszone - bevi (art. 51.23) 117.601 0,08 %
- veiligheidszone - vervoer gevaarlijke stoffen (art. 51.24) 201.297 0,14 %
Vrijwaringszone 11.449.159 7,90%
- vrijwaringszone - hoogspanningsverbinding (art. 51.25) 8.288.772 5,72 %
- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 51.26) 870.212 0,60 %
- vrijwaringszone - vaarweg (art. 51.27) 777.888 0,54 %
- vrijwaringszone - weg (art. 51.30) 356.779 0,25 %
- vrijwaringszone - weg 0-50m (art. 51.28) 416.322 0,29 %
- vrijwaringszone - weg 50-100m (art. 51.29) 739.186 0,51 %
Wetgevingzone 7.799.954 5,38%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 1 (art. 51.31) 7.774.655 5,37 %
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 2 (art. 51.32) 2.383 0,00 %
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 3 (art. 51.33) 22.916 0,02 %