6.5
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Woonkernen Leudal 2017 heeft op 14-11-2017 de status vastgesteld gekregen door Leudal.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Leudal
Dossier
NL.IMRO.1640.BP17Woonkernen
Dossierstatus
geheel onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.1640.BP17Woonkernen-VG03
Planstatus
vastgesteld
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 13.750.527 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 1.029.107 7,48%

- Agrarisch met waarden (art. 4) 57.715 0,42%
- Agrarisch met waarden - 4 (art. 5) 34.448 0,25%

- Bedrijf (art. 6) 381.032 2,77%

- Bos (art. 7) 2.471 0,02%

- Centrum (art. 8) 242.650 1,76%

- Cultuur en ontspanning (art. 9) 5.160 0,04%

- Detailhandel (art. 10) 78.536 0,57%

- Dienstverlening (art. 11) 10.579 0,08%

- Gemengd (art. 12) 741 0,01%
- Gemengd - 1 (art. 13) 617 0,00%

- Groen (art. 14) 746.060 5,43%

- Horeca (art. 15) 82.280 0,60%

- Kantoor (art. 16) 25.294 0,18%

- Maatschappelijk (art. 17) 545.831 3,97%

- Recreatie (art. 18) 61.998 0,45%

- Sport (art. 19) 904.224 6,58%

- Tuin (art. 20) 4.192 0,03%

- Verkeer (art. 21) 2.162.881 15,73%

- Water (art. 22) 117.738 0,86%

- Wonen (art. 23) 7.249.749 52,72%
- Wonen - Uit te werken (art. 24) 7.222 0,05%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 25) 21.349 0,16%
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 26) 33.559 0,24%
- Leiding - Riool (art. 27) 64.496 0,47%

- Waarde - Archeologie 4 (art. 28) 2.028.735 14,75%
- Waarde - Archeologie 5 (art. 29) 8.056.887 58,59%
- Waarde - Archeologie 6 (art. 30) 535.200 3,89%

- Waterstaat - Beschermingszone watergang (art. 31) 120.774 0,88%
- Waterstaat - Beschermingszone waterkering (art. 32) 47.179 0,34%
- Waterstaat - Stroomvoerend rivierbed (art. 33) 62.448 0,45%
- Waterstaat - Waterbergend rivierbed (art. 34) 143.154 1,04%
- Waterstaat - Waterkering (art. 35) 3.431 0,02%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 39.1) 62.135 0,45%

- milieuzone - geurzone (art. 39.2) 54.341 0,40%

- overige zone - beekdal (art. 39.3) 120 0,00%
- overige zone - beeldentuin galerie (art. 39.4) 34.617 0,25%
- overige zone - bufferzone 2 (art. 39.6) 2.444 0,02%
- overige zone - bufferzone 5 (art. 39.7) 684.604 4,98%
- overige zone - landschappelijke inpassing Busschopsweg 4 Heythuysen (art. 39) 1.926 0,01%
- overige zone - landschappelijke inpassing Vlasstraat 27a (art. 39) 2.258 0,02%
- overige zone - onderzoeksplicht (art. 39.10) 3.075 0,02%
- overige zone - parkeerterrein (art. 39.11) 605 0,00%
- overige zone - sociaal-culturele activiteiten (art. 39.12) 2.732 0,02%
- overige zone - terras (art. 39.13) 403 0,00%

- veiligheidszone - lpg (art. 39.14) 169 0,00%
- veiligheidszone - plasbrandaandachtsgebied (art. 39.15) 75.336 0,55%
- veiligheidszone - vervoer gevaarlijke stoffen (art. 39.16) 52.517 0,38%

- vrijwaringszone - hoogspanningsverbinding (art. 39.17) 206.406 1,50%
- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 39.18) 1.211.803 8,81%
- vrijwaringszone - reserveringszone weg (art. 39.19) 37.820 0,28%
- vrijwaringszone - vaarweg (art. 39.20) 26.105 0,19%

- wetgevingzone - wijzigingsgebied Burg. Janssen van Sonlaan Heythuysen (art. 39.21) 3.568 0,03%
- wetgevingzone - Wijzigingsgebied Dorpstraat 1-3 Heythuysen (art. 39.21) 2.473 0,02%
- wetgevingzone - Wijzigingsgebied Haffmansstraat Heibloem (art. 39.21) 878 0,01%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied Hooghveld-Venmanshof Heythuysen (art. 39.21) 2.361 0,02%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied Steeg 52 Neer (art. 39.21) 656 0,00%
- wetgevingzone - Wijzigingsgebied Tramweg Baexem (art. 39.21) 1.848 0,01%
- wetgevingzone - Wijziginsgbevoegdheid Ittervoort noord (art. 41) 85.596 0,62%

Oppervlakte van bouwmogelijkheden

Dit bestemmingsplan bevat de enkelbestemming Wonen - Uit te werken, dit betekent dat nog niet is vastgesteld op welke wijze er gebouwd mag worden.
Onderdeel m2 %
Bestemmingsplangebied 13.750.527 100%
Enkelbestemming 0,05%