Geo- en vastgoeddata op locatie:

Vervanging windturbine aan de Meeuwenstaartweg M09 te Eemshaven

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Het Hogeland
DossierNL.IMRO.1651.03WABOGroKind
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.1651.03WABOGroKind-0401
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 16-12-2016
Officiële bekendmaking staatscourant 30-12-2016
Teksten vaststellingsbesluit   besluitdocument   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 2.916 100%
Besluitgebied naam Oppervlakte m2 Percentage
Vervanging windturbine aan de Meeuwenstaartweg M09 te Eemshaven 2.916 100%
Besluitvlak naam Oppervlakte m2 Percentage
Windturbines West 2.916 100%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
omgevingsvergunning Vervanging windturbine aan de Meeuwenstaartweg M09 te Eemshaven vastgesteld 16-12-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Facetbestemmingsplan mini-windturbines vastgesteld 28-06-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Facetbestemmingsplan mini-windturbines ontwerp 07-03-2016 detail naar de kaart
provinciale verordening Nadere regels gemeente Eemsmond voor de opslag van mest en veevoer aansluitend op agrarische bouwpercelen - Omgevingsverordening provincie Groningen 2009 vastgesteld 17-03-2015 detail naar de kaart
provinciale verordening Nadere regels gemeente Eemsmond nieuw en hervestiging agrarische bedrijven - Omgevingsverordening provincie Groningen 2009 vastgesteld 17-03-2015 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
verordeningen en reglementen Regeling reis- en verblijfskostenvergoeding gemeente Het Hogeland 22-05-2019 22-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Regeling woon-werkvergoeding gemeente Het Hogeland 22-05-2019 22-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Lokale IKB-regeling gemeente Het Hogeland 22-05-2019 22-07-2019 detail
watervergunning Watervergunning voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, nabij Oostpolderweg 11 te Eemshaven. 20-05-2019 20-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Gedragscode 16-05-2019 16-07-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.