6.6
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Bestemmingsplan Woongebied Gemert 2011 heeft op 29-06-2011 de status vastgesteld gekregen door Gemert-Bakel.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Gemert-Bakel
Dossier
NL.IMRO.1652.BPwoongebied2011
Dossierstatus
deels onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.1652.BPwoongebied2011-VG01
Planstatus
vastgesteld
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 4.296.547 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 486.300 11,32%
- Agrarisch - Agrarisch bedrijf (art. 4) 43.517 1,01%

- Bedrijf (art. 5) 77.235 1,80%

- Bos (art. 6) 29.150 0,68%

- Cultuur en ontspanning (art. 7) 4.727 0,11%

- Detailhandel (art. 8) 27.318 0,64%

- Dienstverlening (art. 9) 4.449 0,10%

- Gemengd (art. 10) 26.339 0,61%

- Groen (art. 11) 329.600 7,67%

- Horeca (art. 12) 14.264 0,33%

- Kantoor (art. 13) 9.987 0,23%

- Maatschappelijk (art. 14) 138.057 3,21%

- Sport (art. 15) 198.650 4,62%

- Verkeer (art. 16) 109.310 2,54%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 17) 755.770 17,59%

- Water (art. 18) 98.553 2,29%

- Wonen (art. 19) 1.942.488 45,21%
- Wonen - Uit te werken (art. 20) 879 0,02%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 21) 462 0,01%
- Leiding - Riool (art. 22) 5.674 0,13%

- Waarde - Archeologie 2 (art. 23) 4.908 0,11%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 24) 93.977 2,19%
- Waarde - Archeologie 4 (art. 25) 373.270 8,69%
- Waarde - Archeologie 5 (art. 26) 3.257.640 75,82%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 29.1) 67.202 1,56%

- veiligheidszone - bevi (art. 29.2) 100.071 2,33%
- veiligheidszone - lpg (art. 29.3) 14.548 0,34%
- veiligheidszone - vuurwerk (art. 29.4) 1.964 0,05%

- vrijwaringszone - molenbiotoop 1 (art. 29.5) 317.187 7,38%
- vrijwaringszone - molenbiotoop 2 (art. 29.5) 298.213 6,94%

- wro-zone - wijzigingsgebied 1 (art. 19) 2.500 0,06%
- wro-zone - wijzigingsgebied 2 (art. 12) 612 0,01%
- wro-zone - wijzigingsgebied 3 (art. 19) 517 0,01%
- wro-zone - wijzigingsgebied 4 (art. 19) 279 0,01%
- wro-zone - wijzigingsgebied 5 (art. 19) 370 0,01%
- wro-zone - wijzigingsgebied 6 (art. 19) 1.562 0,04%

Oppervlakte van bouwmogelijkheden

Dit bestemmingsplan bevat de enkelbestemming Wonen - Uit te werken, dit betekent dat nog niet is vastgesteld op welke wijze er gebouwd mag worden.
Onderdeel m2 %
Bestemmingsplangebied 4.296.547 100%
Enkelbestemming 0,02%