Woon-werkgebied Elsendorp

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Gemert-Bakel Dossier NL.IMRO.1652.BPwwgelsendorp Dossierstatus in voorbereiding Identificatie NL.IMRO.1652.BPwwgelsendorp-ON01 Planstatus ontwerp Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 56.209 100%

Enkelbestemming m2 %
- Natuur (art. 3) 6.693 11,91%

- Wonen - Woon-werkgebied (art. 4) 49.516 88,09%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- overige zone - in verordening ruimte te verwijderen Gemengd landelijk gebied (art. 7.1) 56.209 100,00%
- overige zone - in verordening ruimte toe te voegen Bestaand stedelijk gebied (art. 7.2) 56.209 100,00%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Keizersberg
Zeelandsedijk