Bestemmingsplan Gemert- Bakel Buitengebied 2010

Bestemmingsplan Gemert- Bakel Buitengebied 2010 heeft op 25-01-2010 de status ontwerp gekregen door Gemert-Bakel.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Gemert-Bakel
Dossier
NL.IMRO.1652.Buitengebied2010
Dossierstatus
deels onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.1652.Buitengebied2010-ON01
Planstatus
ontwerp
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 107.317.704 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 4) 58.554.323 54,56%
- Agrarisch - Agrarisch bedrijf (art. 5) 6.915.712 6,44%

- Bedrijf (art. 6) 438.371 0,41%

- Cultuur en ontspanning (art. 7) 39.748 0,04%

- Groen (art. 8) 1.174.527 1,09%

- Maatschappelijk (art. 9) 87.641 0,08%
- Maatschappelijk - Militair terrein (art. 10) 1.201.015 1,12%

- Natuur (art. 11) 32.500.631 30,28%

- Recreatie (art. 12) 107.205 0,10%

- Verkeer (art. 13) 3.683.816 3,43%

- Water (art. 14) 1.270.023 1,18%

- Wonen (art. 15) 1.466.011 1,37%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding (art. 16) 856.040 0,80%

- Waarde - Aardkundig waardevol (art. 17) 3.611.008 3,36%
- Waarde - Archeologie (art. 18) 43.724.112 40,74%
- Waarde - Natuur en landschap (art. 19) 1.629.261 1,52%
- Waarde - Oude akker (art. 20) 6.738.899 6,28%

- Waterstaat - Waterbergingsgebied (art. 21) 559.489 0,52%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - grondgebonden geluidzonering (art. 24) 4.642.212 4,33%
- geluidzone - ke zonering (art. 24) 8.475.882 7,90%

- luchtvaartverkeerzone - funnel (art. 24) 7.302.468 6,80%
- luchtvaartverkeerzone - ihcs (art. 24) 38.487.279 35,86%

- other: ecologische verbindingszone (art. 14) 225.732 0,21%
- other: invloedszone peelrandbreuk (art. 4) 1.498.215 1,40%
- other: rnle-landschapsdeel (art. 31) 47.716.670 44,46%

- reconstructiewetzone - extensiveringsgebied natuur (art. 26) 48.014.367 44,74%
- reconstructiewetzone - extensiveringsgebied wonen (art. 26) 14.127.464 13,16%
- reconstructiewetzone - landbouwontwikkelingsgebied (art. 26) 6.936.145 6,46%
- reconstructiewetzone - verwevingsgebied (art. 24) 38.140.495 35,54%

- veiligheidszone - leiding (art. 16) 762.128 0,71%
- veiligheidszone - munitie 1 (art. 24) 201.307 0,19%
- veiligheidszone - munitie 2 (art. 24) 209.111 0,19%
- veiligheidszone - munitie 3 (art. 24) 1.333.067 1,24%