Bestemmingsplan Gemert- Bakel Buitengebied 2010

Bestemmingsplan Gemert- Bakel Buitengebied 2010 heeft op 27-05-2010 de status vastgesteld gekregen door Gemert-Bakel.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

product-image

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen? Start jouw bouwplan met een goede voorbereiding.

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen? Start jouw bouwplan met een goede voorbereiding.

product-image

Woningpakket

 39.95

Woning kopen of verkopen? Nu alles wat je nodig hebt in 1 pakket! Profiteer van de pakketkorting en betaal 39,93 in plaats van 79,39....

Woningpakket

 39.95

Woning kopen of verkopen? Nu alles wat je nodig hebt in 1 pakket! Profiteer van de pakketkorting en betaal...

product-image

Makelaarspakket

 9.98

Doe de snelle woning check. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel een beeld te vormen van een adres...

Makelaarspakket

 9.98

Doe de snelle woning check. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel...

product-image

Maatvoering Perceel

 49.99

Indicatie van de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale grens tot de bebouwing.

Maatvoering Perceel

 49.99

Indicatie van de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale...

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie

Naam overheid
Dossier
NL.IMRO.1652.Buitengebied2010
Dossierstatus
deels onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.1652.Buitengebied2010-VA01
Planstatus
vastgesteld

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage %
Bestemmingsplangrens 107.282.046 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Agrarisch 68.005.477 63,39%
- Agrarisch (art. 4) 61.115.082 56,97%
- Agrarisch - Agrarisch bedrijf (art. 5) 6.890.395 6,42%
Bedrijf 454.479 0,42%
- Bedrijf (art. 6) 454.479 0,42%
Cultuur en ontspanning 39.748 0,04%
- Cultuur en ontspanning (art. 7) 39.748 0,04%
Groen 1.174.621 1,09%
- Groen (art. 8) 1.174.621 1,09%
Maatschappelijk 1.288.656 1,20%
- Maatschappelijk (art. 9) 87.641 0,08%
- Maatschappelijk - Militair terrein (art. 10) 1.201.015 1,12%
Natuur 29.846.135 27,82%
- Natuur (art. 11) 29.846.135 27,82%
Recreatie 78.066 0,07%
- Recreatie (art. 12) 78.066 0,07%
Verkeer 3.698.474 3,45%
- Verkeer (art. 13) 3.698.474 3,45%
Water 1.272.237 1,19%
- Water (art. 14) 1.272.237 1,19%
Wonen 1.423.968 1,33%
- Wonen (art. 15) 1.423.968 1,33%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Leiding 856.945 0,80%
- Leiding (art. 16) 856.945 0,80 %
Waarde 57.592.843 53,68%
- Waarde - Aardkundig waardevol (art. 17) 3.611.008 3,37 %
- Waarde - Archeologie (art. 18) 43.724.008 40,76 %
- Waarde - Natuur en landschap (art. 19) 3.518.928 3,28 %
- Waarde - Oude akker (art. 20) 6.738.899 6,28 %
Waterstaat 1.658.765 1,55%
- Waterstaat - Waterbergingsgebied (art. 21) 1.658.765 1,55 %

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage %
Geluidzone 13.118.094 12,23%
- geluidzone - grondgebonden geluidzonering (art. 1) 4.642.212 4,33 %
- geluidzone - ke zonering (art. 1) 8.475.882 7,90 %
Luchtvaartverkeerzone 45.789.747 42,68%
- luchtvaartverkeerzone - funnel (art. 1) 7.302.468 6,81 %
- luchtvaartverkeerzone - ihcs (art. 1) 38.487.279 35,87 %
Overig 49.440.617 46,08%
- other: ecologische verbindingszone (art. 1) 225.732 0,21 %
- other: invloedszone peelrandbreuk (art. 1) 1.498.215 1,40 %
- other: rnle - landschapsdeel (art. 1) 47.716.670 44,48 %
Reconstructiewetzone 107.319.112 100,03%
- reconstructiewetzone - extensiveringsgebied natuur (art. 26.1) 48.030.847 44,77 %
- reconstructiewetzone - extensiveringsgebied wonen (art. 26.1) 14.262.640 13,29 %
- reconstructiewetzone - landbouwontwikkelingsgebied (art. 26.3) 6.928.354 6,46 %
- reconstructiewetzone - verwevingsgebied (art. 26.2) 38.097.271 35,51 %
Veiligheidszone 2.505.613 2,34%
- veiligheidszone - leiding (art. 1) 762.128 0,71 %
- veiligheidszone - munitie 1 (art. 1) 201.307 0,19 %
- veiligheidszone - munitie 2 (art. 1) 209.111 0,19 %
- veiligheidszone - munitie 3 (art. 1) 1.333.067 1,24 %